morgenmakers onderzoekt en maakt abstracte zaken concreet. Systemen moeten werken voor mensen en niet andersom. Vanuit die gedachte ontwerpen en organiseren we innovatieve processen, tools en events, en gaan we samen aan de slag. Met technische kennis, designdenken en een sociaal hart.

Zo doen we dat
Morgen vraagt om nieuwe energie in complexe, maatschappelijke vraagstukken. fiona_maaike_tove_mieke
Morgen vraagt om nieuwe antwoorden op oude vragen, om nieuwe energie in complexe maatschappelijke vraagstukken fona_maaike_tove_mieke
Daar werken we aan in onze projecten
Kamer 9
Kamer 9

We ontwerpen voor zorg en welzijn met de mens als middelpunt

Brainport Smart District
Brainport Smart District

We faciliteren de samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en gebruikers.

Designsprint Summa Entree
Designsprint Summa Entree

We duiken samen de diepte in tijdens energieke en creatieve sessies.

Ja! Vredeoord
Ja! Vredeoord

En we bouwen aan buurten die écht van bewoners zijn.

DIT ZEGGEN ONZE PARTNERS

‘Met hun verfrissende werkwijze zorgt morgenmakers ervoor dat de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers daadwerkelijk een duurzame plek krijgen in onze ruimtelijke projecten en processen. Een topsamenwerking!’

Marianne Verhoeven, Verhoeven | de Ruijter

‘Bij het ontwikkelen van organisaties gaat het in de eerste plaats om het ontwikkelen van mensen. morgenmakers heeft ons (mensen) op energieke en creatieve wijze ondersteund bij het verder invulling geven aan onze ambitie ‘Le(ra)ren met Lef’.’

Marcel Lemmen, Hogeschool de Kempel

‘morgenmakers: dat zijn leuke mensen die met hun energie, met designdenken en het hart op de goed plek belangrijk zijn voor de brede samenwerking aan de duurzame toekomstvisie voor Flight Forum en met hun acties en ideeën daar direct ook handen en voeten aan geven.’

Guus Sluijter, voormalig directeur Flight Forum

‘In de Kruidenbuurt hebben we samen met morgenmakers een uitstekende aanzet gemaakt voor sociale cohesie onder 150 nieuwe huurders. Ze zijn enthousiast en hands-on, ze hebben een open mind en een goede balans tussen doel en middelen. Dat werkt!’

Willie de Groot, Sint Trudo

‘Voor de gemeente Eindhoven brengt morgenmakers verschillende partners in de stad samen rondom de Global Goals. Het mooie daarin: dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn en door hun complementaire competenties een allround team vormen.’

Erna Polimac, gemeente Eindhoven