Buitengewoon jezelf

Wie ben je en wie wil je zijn? Hoe ben je buitengewoon jezelf?

‘Worden wie je bent’ is voor iedereen een zoektocht, maar jongvolwassenen met zowel autisme als vragen rond hun gender en seksualiteit staan voor een extra uitdaging om ‘zichzelf’ te zijn. Het is als twee keer uit de kast komen: met autisme en met een ‘andere’ seksuele identiteit of genderidentiteit. Interactie en communicatie met het directe netwerk van de jongvolwassenen zou ondersteunend kunnen zijn. Familie, vrienden en onderwijs- en zorgprofessionals weten nog te vaak niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan. Er is sprake van handelingsverlegenheid bij (in)formele zorgprofessionals.

Gesprekstools om buitengewoon jezelf te zijn
In fase 1 van het project Buitengewoon jezelf (september 2021 t/m maart 2022) hebben we samengewerkt met een diverse groep mensen: jongvolwassenen met autisme met een vraag op het gebied van seksualiteit of gender, ervaringsdeskundigen, ouders, onderwijs- en zorgprofessionals (met en zonder autisme) die te maken hebben met deze groep jongvolwassenen. We hebben op basis van ervaringen en ondersteuningsbehoeften een achttal concepten ontwikkeld: tools die helpen bij het in gesprek gaan over je identiteitsvraagstuk. En dat is enorm nodig, want dit soort instrumenten en methodes voor deze doelgroep bestaan op dit moment simpelweg nog niet.

We maakten een online magazine over deze acht tools, dat kun je hier lezen.

Methodiek voor sense-of-belonging
Door het zoeken naar co-creatie met deze diverse groep mensen hebben we een methodiek ontwikkeld waarin een sense-of-belonging ontstond: verhalen werden gedeeld en de jongvolwassenen en (in)formele zorgprofessionals leerden hoe ze zelf konden ontwerpen om meer expressie te geven aan zichzelf, hun proces en de interactie met de omgeving mogelijk te maken. In de tweede fase van het project Buitengewoon jezelf (mei 2022 t/m april 2023) werken we aan het doorontwikkelen van deze methodiek.

Meedoen in november 2022
Meedoen met Buitengewoon jezelf, dat kan! In november 2022 gaan we in ontwerp workshops aan de slag met jongvolwassenen en (in)formele zorg- en onderwijsprofessionals. Je kunt je opgeven tot 14 oktober. Meer info kun je hier lezen. Bij interesse kun je een mailtje sturen naar Fiona.

Het project Buitengewoon jezelf is gesubsidieerd door de Open Oproep Latent Talent van het Agis Innovatiefonds.

  • _wanneer: lopend
  • _met: Lectoraat Waarderen van Diversiteit à Fontys OSO, Samenwerkingsverband Autisme zuidoost Brabant, GGzE, onderzoekers van Tranzo (Werkplaats Geestdrift) en Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van Amsterdam UMC