Designsprint_
1 van de 800
_in opdracht van: Summa Stercollege

Summa Stercollege vroeg ons hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een onderwijsprogramma dat direct toegankelijk is voor volwassenen zonder startkwalificatie. Het programma combineert vier dagen werken met een dag leren. Het doel: 800 studenten die in 2023 zo’n diploma op zak hebben. In de designsprint doorliepen we met hen in vijf dagen een compleet ontwerpproces, van vraag en ideeën, met inbreng van experts en tot en met het testen van het concept. Full speed ontwerpen dus! 

Reis van de student
De week met Summa startte met het bepalen van de stip op de horizon met een kernteam van Summa Stercollege, aangevuld met morgenmakers. In de middag kwam zo’n 25 experts (mensen uit onderwijs, studenten, werkgevers en toeleiders) alles vertellen wat ze weten over het onderwerp. Uit al die input (het deed ons even duizelen) formuleerden we enkele kernvragen. Hoe houden we studenten betrokken en gemotiveerd? Hoe kunnen we studenten op elk moment laten instromen en toch laten samenwerken?

Linten en pakketten
W
e lieten ons inspireren door voorbeelden van binnen en buiten het onderwijs, hielden individuele brainstorms, tekenden storyboards en bespraken die weer met elkaar. Uiteindelijk leverde dat de bouwstenen voor een concept. We beschreven de reis van de student, welke stappen hij maakt om te eindigen met een diploma en een plan voor de toekomst. Het onderwijsprogramma combineert uit langlopende lijnen (linten) en flexibele blokken (pakketten). Elke student heeft een studiecoach en zit in een stamgroep met andere studenten, nieuw of al langer bezig. En de student kan zijn hele programma bijhouden en bijsturen vanuit een werkmap. Met de vernieuwende opzet kunnen studenten elke vijf weken instromen en krijgen ze continu feedback en ondersteuning. 

Hé, dit gaat over mij
Nadat we vijf experts om feedback op het concept hadden gevraagd, maakten we een prototype. Daarmee gingen we het concept testen met studenten die zich hebben ingeschreven en met bedrijven die studenten ontvangen.
‘Hé, dit gaat over mij!’, reageerde een van de studenten. Maar uit de test bleek bijvoorbeeld ook dat ze bepaald taalgebruik niet snapten. Heel helder en overzichtelijk, oordeelden de bedrijven, maar ze waarschuwden ook dat het invullen van het werkboek op de werkvloer misschien anders zou verlopen dan verwacht. 

We sloten de designsprint af met het maken van een vervolgplan. Hoe zorgen we ervoor dat het nieuwe programma vanaf september kan lopen? Summa Stercollege gaat ervoor! 

www.de800.nl

 

  • _waar: Eindhoven
  • _wanneer: februari 2020