Designsprint Ster College
_in opdracht van: Ster College (onderdeel Summa)

Het Ster College (onderdeel van Summa College) geeft onderwijs aan volwassenen. Dat onderwijs is gericht op (beter) Nederlands leren lezen, schrijven, spreken en verstaan, en ook op rekenen en digitale vaardigheden. Nu nog wordt onderwijs in taal-, reken- en digitale vaardigheden los van elkaar aangeboden. Vaak blijkt het een met het ander te maken te hebben. Toen de taallessen vanwege Covid-19 online moesten, bleken bijvoorbeeld veel taalstudenten af te haken vanwege beperkte digitale vaardigheden. Ook bestaat al langer de wens het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de zeer verschillende studenten. Ster College heeft daarom de ambitie het onderwijsprogramma te herzien.

Vliegende start
Om deze ontwikkeling een vliegende start te geven, houden ze samen met morgenmakers een designsprint. Het werd een week vol stevige discussie, bruisende energie en een programma dat met de dag helderder en beter werd. Het kernteam formuleerde een stip op de horizon, uitgangspunten en randvoorwaarden. Ze brainstormden, tekenden, en presenteerden hun bevinden steeds weer aan elkaar en spraken met partners en collega’s. Het resulteerde in een onderwijsprogramma met korte leersprints en toegespitst op de vraag van de student. Met een uitdagend concept, een berg ideeën en goed zicht op de openstaande vragen en het vervolg sloten ze de week af.

  • _waar: Eindhoven
  • _wanneer: februari 2021