Eersel Zuid
_in opdracht van: Gemeente Eersel

De gemeente Eersel breidt uit. Aan de zuidkant van het dorp worden zo’n 150 tot 200 woningen gebouwd de komende jaren. Waar omwonenden nu nog uitkijken op een mooi en groen landschap, verrijzen straks huizen. De gemeente ontwikkelt een gebiedsconcept voor deze nieuwe wijk in samenspraak met bewoners van de omliggende straten. morgenmakers faciliteert het participatieproces.

Een complexe puzzel
De gebiedsontwikkeling staat nog helemaal vooraan in het proces. Er zijn wel gemeentelijke ambities en kaders, maar verder is het veld nog blanco. Welke doelgroepen zouden we graag huisvesten? Hoeveel woningen gaan we precies bouwen en in hoeveel lagen? Waar komt het groen en waar is ruimte voor water? Hoe ontsluiten we de nieuwe wijk? En waar liggen de relaties met de omgeving?

Tijdens interactieve dialoogavonden hebben we met bewoners en ruimtelijk adviseurs deze complexe puzzel gelegd. Letterlijk, want in gemixte groepjes met omwonenden rond het plangebied zijn we het bouwveld gaan indelen met bebouwing, groen en infrastructuur. Dat gaf bewoners begrip over de samenhang van alle keuzes en gaf de gemeente inzicht in de belangrijkste zorgen en wensen van omwonenden.

  • _waar: Eersel
  • _wanneer: lopend
  • _met: Verhoeven | de Ruijter