Eigenwijzer

Een gesprek voeren over wat iemand bezighoudt en belangrijk vindt, is niet altijd makkelijk. Zeker niet bij mensen met dementie. De Eigenwijzer Babbelbox helpt zorgmedewerkers en familie om waardevolle gesprekken te voeren en de uitkomsten te delen.

Eigenwijzer Babbelbox
In de zorg draait het om mensen. Je wilt bewoners in de ouderenzorg een echt thuis bieden. Dan is het belangrijk om te weten wat hen bezighoudt. De Eigenwijzer babbelbox is een hulpmiddel voor goede gesprekken. De box bevat onder meer tien themadoosjes met inspirerende afbeeldingen en prikkelende vragen. Deze afbeeldingen, bijbehorende tips en een emotiekaart helpen om er samen een fijn gesprek van te maken.

De Eigenwijzer babbelbox is flexibel in te zetten en steeds opnieuw te gebruiken. In de gesprekjes verzamel je specifieke verhalen uit het leven van degene om wie het gaat en waar hij of zij op dit moment blij of juist verdrietig van wordt.

Door de uitkomsten met anderen te delen, bijvoorbeeld via de Eigenwijzer babbelposter, bied je alle betrokkenen een haakje voor een passend gesprek.

Co-creatie
De Eigenwijzer is ontstaan in co-creatie. Mensen uit de zorg, mantelzorgers en mensen met dementie zijn allemaal betrokken geweest bij de totstandkoming. Door steeds het product te testen, samen de volgende ontwerpstappen te bedenken, en vervolgens weer te testen hebben we alle perspectieven mee kunnen nemen. 

Bestellen of meer informatie
Kijk op www.mijneigenwijzer.nl of stuur een mailtje naar Maaike.

 

Eigenwijzer is een resultaat uit het project Kamer 9, dat is gesubsidieerd door de Open Oproep Chronisch Gezond van het Stimulerings Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds.

 

  • _met: zorgorganisatie Oktober, Joris Zorg, Zorggroep Elde Maasduinen