Eigenwijzer

Wie is de persoon achter de dementie? En hoe geef je de typische verhalen en het karakter een plek in een zorginstelling? Eigenwijzer helpt de eigenheid van de ouderen te ‘vangen’ en maakt deze zichtbaar, als handvat voor verzorgenden. 

Eigenwijzer Babbelbox en Blikvanger
De Eigenwijzer babbelbox helpt cliënten, hun naasten en zorgpersoneel om inzicht te krijgen in wat de oudere belangrijk vindt. Er zijn vragen in tien thema’s met inspirerende afbeeldingen om in gesprek te gaan. Zo verzamel je specifieke verhalen uit het leven en het karakter van degene om wie het gaat.

De belangrijkste uitkomsten uit deze gesprekken komen op de Eigenwijzer blikvanger. Deze krijgt een plekje in de kamer van de oudere. Medewerkers van de zorginstelling kunnen zo in één oogopslag zien wat belangrijk voor hem of haar. Het is een haakje voor een gesprek dat past bij deze oudere. Deze persoonlijke benadering geeft het gevoel van eigenheid, zelfregie en helpt het welzijn van de cliënt verbeteren. 

Co-creatie
De Eigenwijzer is ontstaan in co-creatie. Mensen uit de zorg, mantelzorgers en mensen met dementie zijn allemaal betrokken geweest bij de totstandkoming. Door steeds het product te testen, samen de volgende ontwerpstappen te bedenken, en vervolgens weer te testen hebben we alle perspectieven mee kunnen nemen. 

Meedoen of meer informatie
Kijk op www.mijneigenwijzer.nl of stuur een mailtje naar Maaike.

 

Het project Kamer 9 is gesubsidieerd door de Open Oproep Chronisch Gezond van het Stimulerings Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds.

 

  • _wanneer: lopend
  • _met: zorgorganisatie Oktober, Joris Zorg, Zorggroep Elde Maasduinen