Energienetwerk E-Force
_in opdracht van: Flight Forum CV & gemeente Eindhoven

Hoe kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren samenwerken aan de energievoorziening van het hele gebied? Op bedrijventerrein Flight Forum en omgeving verkennen we, in nauwe samenwerking met de ondernemers, de Gemeente Eindhoven en technisch adviseurs, de mogelijkheden van een innovatief lokaal energienetwerk.

Mogelijkheden voor delen
Flight Forum kent een redelijk unieke combinatie van aan de ene kant logistieke clusters (met veel plat dakoppervlak en relatief laag energieverbruik) en aan de andere kant kantoren (met weinig dakoppervlak en relatief hoog energieverbruik). Dat biedt mogelijkheden!

Maar volgens de wet mogen bedrijven op dit moment niet zomaar energie aan elkaar leveren. We verkennen nu met experts uit de markt en van de Technische Universiteit Eindhoven wat er wél mogelijk is. Zo kunnen bedrijven en eigenaren samen verduurzamen, investeren en ‘virtueel’ handelen in energie.

Technisch innovatief
Ook netbeheerders zijn geïnteresseerd in deze verkenning. Overal worden namelijk bedrijven gestimuleerd om zelf energie op te wekken. Maar wie meer energie opwekt dan hij gebruikt, moet dit nu terugleveren aan het net. Wanneer het aantal zonnepanelen fors toeneemt, kan het huidige elektriciteitsnet dat niet aan en moet het net verzwaard worden. Met een lokaal energienetwerk kan dit worden voorkomen.

Sociale innovatie
Als morgenmakers doen we samen met de Gemeente Eindhoven de projectleiding. We zijn de spil tussen de ondernemers en eigenaren, het adviesbureau en experts uit de markt en van de TU/e. We ontwerpen en managen het pioniersproces, met alle betrokken partijen. Daarbij werken we steeds op twee snelheden: aan de ene kant willen we ondernemers stimuleren zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op hun dak, aan de andere kant zijn we bezig op de lange termijn handel lokaal mogelijk te maken zodat de businesscase voor ondernemers aantrekkelijker wordt. morgenmakers kijkt dan vooral naar de sociale innovatie: hoe werken we samen, en wat is ieders belang daarin.

 

  • _waar: Flight Forum en Eindhoven Noordwest
  • _wanneer: lopend
  • _met: Enablemi, gemeente Eindhoven, Flight Forum CV