Stadhuisplein

Hoe wil je dat het stadhuisplein eruit komt te zien? Groen, urban sport, een plek om te verblijven en te ontmoeten? Deze vraag stelden wij aan gewoon aan mensen op straat. We stonden in allerlei plekken in Eindhoven met ons bord vol stellingen en beelden. Voorbijgangers konden door een pinnetje te plaatsen hun mening achter laten.

Meepraten
De vraag kwam van de gemeente Eindhoven. Zij zijn bezig nieuwe kaders op te stellen voor het stadhuisplein, een zogenoemd integraal gebiedskader. Daarin leggen ze vast waar toekomstige initiatieven en ontwikkelingen aan moeten voldoen. Om die kaders goed op te kunnen stellen, vragen ze input van bewoners en andere belanghebbende. Dat doen ze onder meer door online enquĂȘtes, maar op straat is nog laagdrempeliger.

  • _waar: Eindhoven
  • _wanneer: Februari 2021
  • _met: Gemeente Eindhoven