Jeugd Voorop 2.0_schooluitval
_in opdracht van: Fontys Hogeschool voor Sociale Studies

Soms zijn er situaties waarin een leerling niet op zijn of haar school kan blijven. Helaas is er voor deze schooluitvallers niet altijd een passende oplossing. Vanwege wachtlijsten kunnen sociaal professionals niet altijd de ondersteuning bieden die nodig of wenselijk is. In Jeugd Voorop 2.0 werken we samen met Fontys Hogeschool voor Sociale Studies, Pleinschool Helder en Lumens aan dit vraagstuk en zoeken we kansen voor verbetering, 

Verschillende perspectieven
We starten met het verzamelen van verschillende ervaringen en perspectieven van betrokken. We praten met zorgprofessionals, docenten, ouders en natuurlijk de leerlingen zelf. Daarna gebruiken we al die informatie en ideeën om tot een mogelijke oplossingen te komen. Die kunnen over verschillende onderdelen van het vraagstuk gaan: misschien bedenken we manieren om uitval te voorkomen, ontwerpen we methodes om leerlingen die thuiszitten te ondersteunen, of ligt de oplossing juist bij het anders werken door de professional. Vervolgens werken we die uit tot realistische oplossingen voor de praktijk en testen die. Zo ervaren we samen met degene om wie het gaat, wat wel/niet werkt.

  • _waar: Eindhoven en Helmond
  • _wanneer: lopend
  • _met: Pleinschool Helder en Lumens