In je vel, op school
_in opdracht van: Fontys Hogeschool voor Sociale Studies

Soms zijn er situaties waarin een leerling niet op zijn of haar school kan blijven. Helaas is er voor deze schooluitvallers niet altijd een passende oplossing. Vanwege wachtlijsten kunnen sociaal professionals niet altijd de ondersteuning bieden die nodig of wenselijk is. In dit project werken we aan dit vraagstuk en zoeken we kansen voor verbetering, 

Verschillende perspectieven
We zijn gestart met onderzoek naar schooluitval en we hielden diepte-interviews met allerlei betrokkenen: met leerlingen en ouders, met docenten en mentoren van Pleinschool Helder. Vanuit de leerlingen hebben we veel inzichten verzameld, over hoe ze zich voelen en wat aanleiding kan zijn waarom ze niet lekker in hun vel zitten. Want dat kan dan weer leiden tot schooluitval. Met deze input hielden we een ontwerpsessie met mentoren en docenten van Pleinschool Helder.

Monitoren
Uiteindelijk hebben we drie methodes vormgegeven die docenten ondersteunen bij het monitoren van hoe leerlingen in hun vel zitten.  Deze methodes zijn getest. 
We zijn nu met Pleinschool Helder en Fontys aan het kijken hoe we de ontwikkelde tool kunnen doorontwikkelen. Zodat de input van leerlingen ook bewaard blijft en docenten over langere periode kunnen monitoren.

 

  • _waar: Eindhoven en Helmond
  • _wanneer: september 2020 t/m juli 2021
  • _met: Pleinschool Helder