Jeugd Voorop
_in opdracht van: Fontys Hogeschool Sociale Studies

Hoe geef je jongeren in de jeugdhulp inspraak op belangrijke beslissingen in hun hulpverleningstraject? Hoe kom je samen tot een goed gesprek hierover? Met deze ontwerpvragen zijn we aan de slag gegaan binnen het project Jeugd Voorop. Het (voorlopige) resultaat is een gesprekstool met teamsport als metafoor. In dit gesprek creëert de jongere het speelveld, zet hij of zij het team van spelers neer, kiest de rolverdeling (aanvaller, verdediger, aanvoerder), een coach en denkt na over de speltactiek.

Speltactiek
Een gesprekstool is een visuele en tastbare ondersteuning tijdens gesprekken. Tijdens Jeugd Voorop ontwikkelden we een voetbal-speelveld op whiteboard materiaal. Whiteboard is uitwisbaar, dat maakt het voor de deelnemers aan het gesprek nog laagdrempeliger om gewoon te proberen, pijlen te trekken of namen op te schrijven. Er is immers altijd de mogelijkheid om weer uit te wissen. De zwarte lijnen van een voetbalveld zijn juist herkenbaar en zorgen ervoor dat we over posities in het veld kunnen spreken: een gemeenschappelijke taal. Tijdens het gesprek kunnen de jongeren allerlei poppetjes een plek op het speelveld zetten en verzetten. Het gebruik van fysieke poppetjes nodigt uit tot intuïtief gebruik. En er zijn gele en rode kaarten om spelregels en no-go’s op te schrijven. De jongeren schrijven zo zelf de spelregels van hun traject.

Kansen
De reacties tijdens de experimenten zijn enthousiast en zien kansen voor zichzelf. De een wil het gebruiken voor een gesprek met haar ouders, de ander wil het gebruiken om in gesprek te gaan met zijn behandelcoach. De volgende stap zou zijn om de gesprekstool te testen met meer jongeren, op verschillende locaties en over een langere periode van tijd.

  • _waar: Eindhoven
  • _wanneer: 2019 en 2020
  • _met: Bijzonder Domein Jeugd, Fontys Hogescholen, Herlaarhof