Jeugd Voorop
_in opdracht van: Fontys Hogeschool Sociale Studies

Het sociaal domein is volop in beweging. Rollen verschuiven, de samenleving wordt complexer en de vraag groeit om integraal en domeinoverstijgend te werken. Ook in de jeugdhulp zijn deze veranderingen gaande.

Verbindingen in jeugdhulp
Bijzonder Domein Jeugd is een langlopend onderzoeksproject naar de transitie in de jeugdzorg in de regio Zuidoost-Brabant. Het onderzoeksteam van Fontys Sociale Studies heeft voor dit project de problematiek en oplossingsrichtingen helder in kaart gebracht. Er is bijvoorbeeld veel te winnen bij betere samenwerking tussen jeugdhulpverleners, minder tijdsdruk en het betrekken van het sociale netwerk van een jongere. 

Ontwerpproces
Maar hoe kom je met die inzichten een stap verder? Hoe vertaal je de aanbevelingen in echte veranderingen in de praktijk? Daarvoor nemen we de onderzoekers van Fontys mee in een ontwerpproces. Daarbij werken we samen met de ontwerpers van We are Social Rebels en Foundation We Are. We ontwikkelen nieuwe tools en manieren om gedragsverandering te bevorderen. Daarnaast maken een innovatiekaart van oplossingen in het werkveld die er al zijn, maar wellicht niet worden toegepast. Daarna ontwikkelen en testen we in een ontwerpsessie met jongeren en hulpverleners een drietal concrete voorstellen.

 

 

  • _waar: Eindhoven
  • _wanneer: lopend
  • _met: We are Social Rebels en Foundation We Are