Jouw fiets telt!
_in opdracht van: Flight Forum

Kun je mensen op Flight Forum uit  de auto krijgen, en op de fiets? Het antwoord: Ja! Dat kan. En dat heeft veel voordelen: het is beter voor het milieu en voor je gezondheid, het vermindert stress en drukte en er zijn een stuk minder auto’s op Flight Forum.

Competitie
Om dit te bereiken ontwikkelden we de campagne Jouw fiets telt! We zetten daarmee vooral in op de elektrische fiets. Ploegen van 18 bedrijven deden mee. De kopman of – vrouw en collega’s gingen met elkaar de strijd aan om de meest gefietste kilometers en het grootst aantal deelnemers.

Deelnemers konden een elektrische fiets uitproberen en korting krijgen op de aanschaf ervan. Het enthousiasme hiervoor was zo groot dat we in de tweede maand het aantal fietsen moesten verdubbelen.

Veilig oversteken
Om het fietsers op Flight Forum prettiger te maken realiseerden we bovendien nieuwe fietsenstallingen, signing voor langzaam verkeer en veilige oversteekplaatsen.

Dit project is  mede ontstaan dankzij  financiële ondersteuning  van het programma Beter Benutten.

 

  • _wanneer: 2018