Kamer 9

De eerste weken na de verhuizing naar een verpleegtehuis zijn vaak cruciaal voor het welbevinden van ouderen met dementie. In die weken verliest een nieuwe bewoner een groot stuk eigenheid en zelfregie. In Kamer 9 onderzoeken we hoe we kunnen ingrijpen om dit te beperken. Welke strategieën en producten kunnen hiervoor worden ingezet? Hoe kan zorgtechnologie hiervoor worden ingezet? 

Ontwerpend onderzoek
In Kamer 9 werken we samen met zorgorganisatie Oktober, Smith advies&consultancy en Rens Brankaert van de Technische Universiteit Eindhoven. We zetten in de uitvoering van ons onderzoek verschillende ontwerpmethodieken in. Zo kruipt één morgenmakers bij de start van het traject in de huid van de doelgroep door zich een week op te laten nemen in een verpleeghuis. Op Kamer 9. Door die opname kunnen we meedraaien in het dagritme van het verpleeghuis en beleven we de eerste dagen van de overgangsfase zelf. 

Daarnaast ontwikkelen we in co-creatie met (overige) bewoners, hun naasten en zorgpersoneel verschillende interventies, gericht op behoud van meer eigenheid en zelfregie bij de bewoners. We werken toe naar kansrijke denkrichtingen en ontwerpvoorstellen en een voorstel voor vervolgonderzoek.

Het project Kamer 9 is gesubsidieerd door de Open Oproep Chronisch Gezond van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds. 

 

  • _wanneer: 2020
  • _met: zorgorganisatie Oktober, Smith advies&consultancy en Rens Brankaert van de Technische Universiteit Eindhoven