Kamer 9

In de eerste weken dat iemand verhuist naar een verpleeghuis, past de bewoner zich snel aan aan de rest van het tehuis. Daarmee verliest hij of zij eigenheid en zelfregie. In Kamer 9 onderzoeken we hoe we dit kunnen beperken bij mensen met dementie. Welke strategieën en producten kunnen hiervoor worden ingezet? Hoe kan zorgtechnologie hiervoor worden ingezet?

Ontwerpend onderzoek
In Kamer 9 werken we samen met zorgorganisatie Oktober, Smith advies&consultancy en Rens Brankaert van de Technische Universiteit Eindhoven. Het plan was dat één morgenmaker bij de start van het traject zich zou laten opnemen in een verpleeghuis. Op Kamer 9. Door de corona-crisis kon dit dit niet doorgaan en zijn we op zoek gegaan naar andere manieren.

Eigenwijzer
Inmiddels is er de Eigenwijzer. Met deze methode kunnen ouderen en hun naasten voor een geplande verhuizing inzicht krijgen in wat ze belangrijk vinden. Wie ben je? Waar wordt je blij van? Dit soort vragen wordt gebruikt om met de oudere in gesprek te gaan. Uit deze gesprekken analyseren we de specifieke dingen uit het leven en het karakter van de ouderen. Kunnen deze eigenaardigheden ook een plek krijgen in hun nieuwe leven in het zorgcentrum? De vervolgstappen zijn in ontwikkeling. De laatste versie wordt gepresenteerd in dit filmpje.

Implementatie
Hoe kunnen we vervolgens kennis over iemands leven(servaring) meenemen naar het verpleeghuis zodat het personeel gebruik kan maken van die kennis? Medewerkers hebben op de dag een aantal momenten om met cliënten te praten, maar kunnen niet altijd op de hoogte zijn van het gehele leven van deze patiënt. Daarnaast is het zo dat niet elke medewerker dit automatisch doet. Het gevoel van zelfregie van de cliënt kunnen we verbeteren door in te spelen op hun persoonlijke waarden en drijfveren. Samen met bewoners en zorgpersoneel gaan we daarnaar op zoek naar een manier waarop we kleine dingen uit het leven van de bewoners kunnen implementeren.

En áls iedereen de eigenheid van een persoon dan inzichtelijk heeft, wat doe je daar dan mee? Hoe kunnen we mensen stimuleren hun hobby uit te voeren? Hoe kunnen we mensen zorgzaam / behulpzaam laten zijn? Hoe kun je gerichte buddy’s (interesse) inzetten? Ook op deze vragen zoeken we samen met bewoners en zorgmedewerkers naar een passende oplossing.

Het project Kamer 9 is gesubsidieerd door de Open Oproep Chronisch Gezond van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds.

  • _wanneer: lopend
  • _met: zorgorganisatie Oktober, Joris Zorg, Zorggroep Elde Maasduinen, Smith advies&consultancy en Rens Brankaert van de Technische Universiteit Eindhoven