Kamer 9

In de eerste weken dat iemand verhuist naar een verpleeghuis, past de bewoner zich snel aan aan de rest van het tehuis. Daarmee verliest hij of zij eigenheid en zelfregie. In Kamer 9 onderzoeken we hoe we dit kunnen beperken bij mensen met dementie. Welke strategieën en producten kunnen hiervoor worden ingezet? Hoe kan zorgtechnologie hiervoor worden ingezet?

Ontwerpend onderzoek
In Kamer 9 werken we samen met zorgorganisatie Oktober, Smith advies&consultancy en Rens Brankaert van de Technische Universiteit Eindhoven. Het plan was dat één morgenmaker bij de start van het traject zich zou laten opnemen in een verpleeghuis. Op Kamer 9. Door de corona-crisis kon dit dit niet doorgaan en zijn we op zoek gegaan naar andere manieren.

Eigenwijzer
Inmiddels is er de Eigenwijzer. Met deze methode kunnen ouderen en hun naasten voor een geplande verhuizing inzicht krijgen in wat ze belangrijk vinden. Wie ben je? Waar wordt je blij van? Dit soort vragen wordt gebruikt om met de oudere in gesprek te gaan. Uit deze gesprekken analyseren we de specifieke dingen uit het leven en het karakter van de ouderen. Kunnen deze eigenaardigheden ook een plek krijgen in hun nieuwe leven in het zorgcentrum? De vervolgstappen zijn in ontwikkeling.

Het project Kamer 9 is gesubsidieerd door de Open Oproep Chronisch Gezond van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds.

  • _wanneer: lopend
  • _met: zorgorganisatie Oktober, Smith advies&consultancy en Rens Brankaert van de Technische Universiteit Eindhoven