Masterclass Eindhoven air traffic
_in opdracht van: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Defensie

Hoe kunnen omwonenden helpen de geluidsoverlast van Vliegbasis Eindhoven te beperken, of beter te verdelen? In deze driedelige masterclass kwam technische kennis over vliegen en geluid samen met de ervaring van bewoners.

de opzet
De eerste bijeenkomst kregen omwonenden een stoomcursus vliegtechniek. Thuis onderzochten ze wanneer zij en hun omgeving precies hinder hadden van het geluid. Daarna konden ze op niveau meepraten én vrij brainstormen over kansen en mogelijke oplossingen. We faciliteerden vier meedenksessies waarbij experts en inwoners gezamenlijk nieuwe ideeën ontwikkelden om geluidsoverlast te verminderen. De derde bijeenkomst gaf Defensie aan wat ze gingen doen met welke ideeën.

het vervolg
En óf ze iets met alle plannen hebben gedaan. Inmiddels heeft Defensie veel van de ideeën onderzocht en/of ingevoerd. Zo zijn de helikopterroutes verlegd zodat zij niet meer over de dorpen Walik en Riethoven vliegen. Er is een pilot gestart met RyanAir waarbij er gebruik werd gemaakt van verschillende klimprofielen. Vliegtuigen remmen meer op de wielen in plaats van op motoren en er is meer communicatie naar de omwonenden over tactische naderingen. Daarnaast is de bestaande communicatie verbreed. Een van de plannen was beplanting om het geluid te dempen. Dat is onderzocht, maar wordt niet doorgevoerd omdat het vogels aantrekt. Op dit moment speelt er nog een proef over het verleggen van een draaipunt voor vertrekkende toestellen vanaf baan 03.

  • _waar: Eindhoven e.o.
  • _wanneer: 2018