Mood-bord
_in opdracht van: Lumens

Mood-bord startte vanuit de wens om schooluitval onder leerlingen tegen te gaan. Schooluitval is ook een onderwerp dat speelt op Helder havo/vwo, een kleinschalige middelbare school die zich richt op leerlingen met een vorm van autisme, AH(H)D of een andere ondersteuningsbehoefte. In co-creatie met leerlingen en docenten hebben we een tool ontwikkeld om docenten meer zicht te geven op hoe leerlingen zich voelen, om zo vroeg te kunnen signaleren wanneer het minder gaat.

Mood-bord
Een ontwerpend onderzoek heeft geleid tot het Mood-bord. Dit is een fysiek bord waarop leerlingen dagelijks in de klas een schijfje met een emoticon kiezen. Dit plaatsen ze in het vakje met hun eigen naam. De docent heeft zo in een oogopslag een indruk van het gevoel van de klas als geheel, en de individuele leerlingen. De informatie van het Mood-bord wordt digitaal opgeslagen, daardoor is het mogelijk om de gekozen emoticons per leerling over een langere periode te bekijken. Dit kan de mentor gebruiken om wisselingen van patronen waar te nemen. Dit kan een aanleiding zijn voor of een bespreekpunt zijn tijden een gesprek met de leerling.

Extra opbrengst
Het Mood-bord is ontwikkeld vanuit een vraag naar vroegsignalering, maar het blijkt in de praktijk ook andere doelen te (kunnen) dienen. Leerlingen worden gestimuleerd na te denken over hun eigen emoties en gevoelens in het algemeen en ze worden geholpen om andermans emoties te herkennen. Ook geeft het Mood-bord leerlingen en docenten een laagdrempelige manier om uit te nodigen tot gesprek.

Doorontwikkeling
De gebruikers van de prototypes zijn erg positief. morgenmakers en Helder havo/vwo willen daarom de kansen van het Mood-bord verder onderzoeken en vanuit die kansen doorontwikkelen. Hiervoor zijn we momenteel op zoek naar samenwerkingspartners.

Interesse? Lees onze oproep of neem direct contact op met Mieke: mieke@morgenmakers.nl, 06-30801820

  • _waar: Eindhoven
  • _wanneer: 2020 -2022
  • _met: Helder havo/vwo, Lumens, Bureau Moeilijke Dingen