Projectpraat

Bij de opzet van een (cultureel) project is het van belang dat doelen, verwachtingen en ideeën goed besproken worden. De gesprekstool Projectpraat helpt daarbij.

(s)pionieren
Projectpraat is ontwikkeld binnen het project (s)pionieren in opdracht van Woonzorggroep Vitalis en het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Tijdens dit project bleek dat veel onuitgesproken bleef bij de opzet en uitvoer van een project waardoor verwachtingen onderling niet helder werden gemaakt en er veel onzekerheid was. Ook was het lastig om goede communicatie vorm te geven naar potentiële deelnemers, managers, activiteitenbegeleiders en andere betrokkenen.

Kaartjes leggen
De tool Projectpraat helpt (delen van) het project helder te krijgen, inclusief de benodigde communicatie. Het is een blikje met kaartjes die uit te leggen zijn op tafel. Door het leggen van de kaarten maak je keuzes, aannames en verwachtingen in het project visueel en daarmee helder en bespreekbaar. Ook zie je waar nog geen duidelijkheid over is. Coach en kunstenaar krijgen zo meer grip op het project. De tool kan op verschillende momenten van een project worden ingezet.

Doorontwikkeling
De huidige versie is ontwikkeld voor culturele projecten binnen ouderenzorg. De tool kan echter ook gebruikt worden in andere project-situaties. morgenmakers onderzoekt een doorontwikkeling.

  • _met: Vitalis WoonZorg Groep, CKE