Q4
_in opdracht van: gemeente Venlo

Q4 is een wijk in Venlo die vol in ontwikkeling is. Het bruist van de projecten en plannen. Toch zijn er nog kansen onbenut. Verschillende bewoners/ondernemers voelen zich niet altijd veilig. En er zijn meer wensen dan er wordt uitgevoerd. Als morgenmakers hebben we de gemeente Venlo, professionals en bewoners in de wijk ondersteund om samen stappen te zetten.

WijQ4
Door een nulmeting brachten we in kaart wat er speelt in de wijk en wat de visie voor de toekomst is. Tegelijk hebben we een overlegstructuur opgezet waar bewoners, ondernemers, gemeente en andere betrokken partijen elkaar kunnen vinden. In twee thematische werkgroepen zijn deelnemers actief aan de slag met uiteenlopende projecten. Elke paar maanden is er een overkoepelend overleg waarin de acties en plannen worden besproken. Daar komen ook regelmatig meer overkoepelende thema’s aan bod, zoals parkeer- en verkeersbeleid.

  • _waar: Q4, Venlo
  • _wanneer: 2020-2021