Rapenland in het Licht
_in opdracht van: gemeente Eindhoven

Wat speelt er in de buurt Rapenland? Op die vraag zijn veel verschillende antwoorden te geven. Er is volop data, zoals cijfers uit de gebiedsanalyses en buurtmonitor. Het is een buurt met veel eenoudergezinnen, een bovengemiddeld percentage van werkloosheid en er zijn veel huishoudens die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

Bewoners
Maar wat vinden bewoners zelf van hun wijk? Waar hebben ze behoefte aan? En welke vragen leven er achter de voordeuren? Vanuit die vraag zijn we in opdracht van de gemeente Eindhoven aan de slag gegaan.

Gesprekstool
In de wijk zijn we met allerlei mensen in gesprek gegaan. Daarvoor ontwikkelden we een gesprekstool die ook op gepaste afstand werkt. En door te werken met symbolen en tekens kunnen ook bijvoorbeeld mensen die de taal niet zo goed beheersen meedoen. 

Rapenland in het Licht
Een deel van alle verhalen en goede ideeën hebben we verwerkt in een ‘lantaarnpaal-expositie’. Aan bijna elke lantaarnpaal in Rapenland hangt een bord met een verhaal, een gedicht, een oproep of een kennismaking van mensen en organisaties in de buurt. Zo staat Rapenland letterlijk in het licht en kunnen bewoners elkaar (beter) leren kennen. Van daaruit kunnen er mooie dingen ontstaan!

  • _waar: Rapenland
  • _wanneer: december 2020