RaRaRapenland
_in opdracht van: gemeente Eindhoven

Wat speelt er in de buurt Rapenland? Op die vraag zijn veel verschillende antwoorden te geven. Er is volop data, zoals cijfers uit de gebiedsanalyses en buurtmonitor. Het is een buurt met veel eenoudergezinnen, een bovengemiddeld percentage van werkloosheid en er zijn veel huishoudens die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

Maar wat vinden bewoners zelf van hun wijk? Waar hebben ze behoefte aan? En welke vragen leven er achter de voordeuren? Vanuit die vraag zijn we in opdracht van de gemeente Eindhoven aan de slag gegaan.

In gesprek via een tool
We gaan de wijk in om met zoveel mogelijk mensen in gesprek. Daarvoor ontwikkelden we een gesprekstool die ook op gepaste afstand werkt. Iedereen kan meepraten. Door te werken met symbolen en tekens kunnen ook bijvoorbeeld mensen die de taal niet zo goed beheersen meedoen.  Zo zoeken we zoeken energie en kansen waarmee we na de zomer verder kunnen. Natuurlijk samen met professionals en de bewoners van de buurt.

RaRaRapenland heeft uiteindelijk geleid tot een buitenexpositie: Rapenland in het Licht.

  • _waar: Rapenland, Eindhoven
  • _wanneer: 2020