Participatietraject Rustenburgstraat
_in opdracht van: Wooncorporatie Trudo

Woningcorporatie Trudo heeft plannen om de Rustenburgstraat in Eindhoven te renoveren en herontwikkelen. Wij ondersteunen Trudo door het ontwikkelen en faciliteren van een participatieproces zowel binnen als buiten de organisatie.

Participatie met collega’s
Bij participatie in een ruimtelijke ontwikkeling wordt al snel gedacht aan bewonersparticipatie. Maar hoe zit het met het betrekken van collega’s? En hoe zorg je dat de ervaring van iemand die met bewoners werkt ook terugkomt op visie-niveau?
We zijn gestart met stakeholdersessie waarin we voor interne collega’s, samenwerkingspartners en inwoners bespraken wat het passende niveau van participatie is per thema in de ontwikkeling. Zo krijgt een buurtbeheerder een mede-beslissende rol in veiligheidsvraagstukken en mogen bewoners meepraten over de openbare ruimte. In verschillende sessies en met verschillende methoden zorgen we ervoor dat de verschillende afdelingen binnen Trudo meedenken over de visie. Zo komen we tot een breed gedragen visie.

Inloop- en informatieavond voor bewoners
Voor de bewoners en omwonenden hebben we vervolgens een inloop- en informatieavond georganiseerd. Daarin kregen ze informatie over de plannen en de visie en was er ruimte om te reageren. Ook op het voorlopig stedenbouwkundig plan, voordat het bij de gemeente ingediend wordt.

  • _waar: Eindhoven
  • _wanneer: lopend project
  • _met: Trudo, FAAM Architecten