Sonniuswijk
_in opdracht van: Gemeente Son en Breugel

Wat zijn de wensen en ambities van de bewoners in Sonniuswijk? Willen de agrariërs in het gebied uitbreiden of innoveren en zien zij mogelijkheden voor de toekomst? Hoe kijken bewoners en ondernemers aan tegen de ambities over natuurontwikkeling en energievoorziening in de concept omgevingsvisie Son en Breugel.

Sonniuswijk, in het buitengebied van Son en Breugel, is vol mogelijkheden. Dat ziet de gemeente en de bewoners en ondernemers in het gebied. Er zijn agrariërs die willen uitbreiden, innoveren of besluiten te stoppen. Sommigen bewoners zien mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatie, zorg of ondernemingen. De gemeente heeft een omgevingsvisie opgesteld en daarin zijn voor Sonniuswijk een aantal grote ambities benoemd, zoals natuurontwikkeling en energievoorziening. Het komend jaar worden de ideeën verder uitgewerkt in een gebiedsvisie.

Samen werken aan Sonniuswijk
Vooruitlopend daarop heeft de gemeente opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek. Om daarnaast meer zicht te krijgen op de wensen en ambities van de bewoners en ondernemers uit Sonniuswijk hebben we een avond georganiseerd.

Het werd een drukke avond in manege Sonniushof, midden in het gebied. Zo’n 80 bewoners en ondernemers deelden hun zorgen en wensen. Tijdens de presentatie werden zij geinformeerd over de stand van zaken tot dat moment. Daarna was het tijd voor interactie en gingen de aanwezigen in kleine groepjes in discussie. Zorgen, ideeën en kansen werden onderling uitgewisseld.

De bewonersavond was een eerste aanzet om de opdrachtgever, ontwikkelaar en bewoners (ondernemers) te verbinden en samen een prachtig en passend plan voor de toekomst te maken.

 

  • _waar: Sonniuswijk
  • _wanneer: lopend
  • _met: landschapsbureau Verhoeven | de Ruyter