(s)pionieren
_in opdracht van: Vitalis WoonZorg Groep en CKE

Theater, beeldende kunst, fotografie, dans – ouderen in een locatie van de Vitalis WoonZorg Groep kunnen regelmatig aan bijzondere kunst- en cultuurprojecten meedoen. Voor deze projecten werkt Vitalis vaak samen met Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). In het traject (s)pionieren zoeken ze handvatten voor succesvolle projecten.

De rol van morgenmakers binnen dit traject startte met de vraag hoe ouderen beter te bereiken voor en te betrekken bij kunst- en cultuurprojecten. Daarvoor organiseerden we enkele sessies om in kaart te brengen hoe een project nu wordt opgezet, welke doelgroepen er zijn, wie betrokken is en wat er wordt gecommuniceerd. Daaruit analyseerden we best practices en kansen voor verbetering.

Gesprekstool voor grip op je project
Een van de belangrijkste inzichten was dat het gesprek over doelen, doelgroepen, thema’s en structuur van een project niet altijd goed gevoerd werd met de kunstenaar of andere betrokkenen. Hierdoor werden daarna ook kansen in de communicatie gemist.
Om dit gesprek te structureren hebben we een gesprekstool met kaartjes ontwikkeld: ProjectPraat. Door het leggen van de kaarten maak je keuzes, aannames en verwachtingen in het project visueel en daarmee helder en bespreekbaar. Ook zie je waar nog geen duidelijkheid over is. De cultuurcoach en kunstenaar krijgen zo meer grip op het project. De tool kan op verschillende momenten van een project worden ingezet.
De tool is inmiddels een aantal keer getest en aangescherpt en voorzien van een duidelijke handleiding zodat cultuurcoaches de gesprekstool in de toekomst ook zonder begeleiding van morgenmakers kunnen gebruiken.

Rariteitenkabinet
Binnen het traject (s)pionieren hebben we daarnaast promotie en communicatie ondersteund voor een van de kunstprojecten: het Rariteitenkabinet.

  • _waar: Eindhoven
  • _wanneer: lopend
  • _met: Nivel, Miranda van der Zandt, Marcel de Buck en Jet Pronk