Tilburg Ringbaan Zuid
_in opdracht van: Gemeente Tilburg en TBV Wonen_

Het gebied net ten noorden van de Ringbaan Zuid in Tilburg is toe aan verbetering. De complexen met appartementen zijn lekker betaalbaar, maar zijn niet meer van deze tijd wanneer het gaat om bijvoorbeeld energie. Het is er heerlijk groen, maar ook wel een beetje onpersoonlijk. Wat kan er aangepast worden om de wijk ook sociaal een boost te geven? En welke rol kan deze wijk hebben in de grotere stedelijke opgaven?

Gebiedsvisie
Gemeente Tilburg en TBV Wonen werken vanuit deze vragen aan een gebiedsvisie voor het gebied ten noorden van de Ringbaan Zuid in Tilburg. Wij zitten in een ontwerpteam dat deze gebiedsvisie aan het maken is. Onze rol is input op te halen bij bewoners, gebruikers en sociale organisaties die de visie kan voeden. Daarnaast brengen we advies uit over het verbeteren van de sociale structuren in de wijk en kansen op de korte termijn.

Hé, vertel eens…
Dat doen we op verschillende manieren. Zo hebben we eerst een stakeholdersanalyse gedaan met het kernteam om te kijken op welke thema’s wie moet meepraten of meedenken. We werken met een meedenkgroep van bewoners uit het gebied, we stonden op straat om met zoveel mogelijk andere gebruikers te spreken, hielden verkennende en verdiepende sessies met partners en gemeentemedewerkers van uiteenlopende afdelingen, en organiseerden een ‘Sociale Tafel’: een bijeenkomst met allerlei instellingen in de wijk op gebied van welzijn, onderwijs en zorg. Door deze gelaagde aanpak wordt de gebiedsvisie meer dan een ruimtelijk verhaal en gaat het ook over hoe samen te bouwen aan een betere buurt.

  • _waar: Tilburg Zuid
  • _wanneer: lopend
  • _met: DAT (De Architectenwerkgroep Tilburg), B+B, Gerrie Andela