Zorgsamer

Wanneer mensen met dementie naar een woonzorglocatie verhuizen, dan wordt hun kennissenkring kleiner. De klaverjaspartners, kennissen van de moestuin, de koffiekring of de voetbalclub: door de omstandigheden worden de contacten minder. In het project Zorgsamer onderzoeken we hoe het sociale netwerk kan meeverhuizen naar een woonvoorziening. 

De verhuizing naar een woonzorglocatie heeft vaak effect op de contacten die bewoners hebben met hun brede sociale netwerk. Het gaat dan niet alleen om vrienden en familie, maar ook om het contact met bijvoorbeeld buren of vrijwilligers en de link met stichtingen, verenigingen en clubs.

Vrijwilligerspunt West-Friesland en zorgorganisatie Omring in Hoorn stoeiden al een tijdje met het onderwerp. Samen gaan we al experimenterend ontdekken wat zou kunnen werken om de ‘knip’ minder groot te maken. Ook kijken we hoe bestaande methoden hiervoor kunnen worden ingezet.

Het project Zorgsamer wordt gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

  • _waar: Hoorn
  • _wanneer: lopend
  • _met: Vrijwilligerspunt West-Friesland, Omring