Sanne
Metten

Sanne doet haar afstudeeronderzoek bij morgenmakers. Ze studeert Industrial Design aan de TU/e.