hoe wij
maken_

We zijn sociaal ontwerpers. Dat betekent dat we de kracht van ontwerpen toepassen op sociale en maatschappelijke uitdagingen. Ontwerpen gaat over het denken in kansen en uitdagingen, juist daar waar anderen problemen zien. Als antwoord op vraagstukken ontwerpen we nieuwe verbindingen, een methode, een proces of een concept. 

Het gaat niet alleen om denken, maar ook om doen en zijn. We gaan samen aan de slag en geven toeval een kans. Daarbij houden we steeds de grote lijn in de gaten. Zo bouwen we een brug tussen strategische processen en de realiteit van alle dag.

Als morgenmakers werken we vanuit drie principes:

 • _een proces van denken & doen
 • _met oog voor iedereen
 • _bewust van de context

We werken altijd vanuit het perspectief van mensen. Om wie gaat het en wat zijn zijn of haar ervaringen? Dat is ons startpunt en daar komen we steeds bij terug. Ook in grote systemen en lange processen denken we juist vanuit de menselijke maat.

We zijn bewust van de context van een vraagstuk. We kijken waar de energie zit en maken slim gebruik van wat er al is. We benutten kwaliteiten en capaciteiten van mensen en hun omgeving en combineren de kennis, ervaringen en intuïtie van alle betrokkenen.

We combineren denken en doen en werken iteratief. We bedenken en gaan meteen uitproberen met mensen en in de realiteit. Vervolgens scherpen we het plan aan en herhalen het.

Zo zien de stappen
van zo’n ontwerpproces er uit_
 • van probleem naar uitdaging

  Het begint met een probleem, een situatie die anders moet of beter kan. Wij herformuleren die naar een ontwerpuitdaging vol mogelijkheden. Samen met betrokkenen zetten we een stip op de horizon.

 • onderzoeken & betrekken

  We verzamelen alle verschillende perspectieven op de situatie en brengen wensen en behoeftes in kaart. Daarvoor gaan we bijvoorbeeld de straat op, starten we een pop-up onderzoekslab of we houden interviews met experts. Zo krijgen we nog beter zicht op waar het om gaat en bouwen we al aan een netwerk rond het vraagstuk.

 • conceptontwikkeling

  Met alle input uit voorgaande fases, de kansen en eerste ideeën voor een antwoord, gaan we brainstormen. De ene keer bedenken we een compleet nieuw concept, een andere keer combineren we bestaande oplossingen en beproefde methodes die passen bij de vraag. Het liefst ontwerpen we samen met opdrachtgevers, partners en de mensen om wie het gaat.

 • experimenteren & aanscherpen

  We gaan het concept meteen uitproberen met mensen en in de realiteit. Met bijeenkomsten, interventies en evaluaties. Zo testen we de belangrijkste aannames van het concept. Hoe reageren mensen, is het resultaat in de juiste richting? Vervolgens scherpen we het plan aan en herhalen het. In meerdere iteraties verbeteren we het concept.

 • verankeren

  Onderdeel van het proces is altijd de verduurzaming van de oplossing. Hoe sluiten we aan bij bestaande structuren, zorgen we dat voldoende mensen ervan weten en ermee om kunnen gaan? Samen met de betrokkenen implementeren we het ontwerp. Zo kan het onafhankelijk van morgenmakers blijven bestaan.