Skip to main content

Zo maken we_

We zijn sociaal ontwerpers. We zetten de kracht van ontwerpen in voor sociale en maatschappelijke uitdagingen. Ontwerpen gaat over het denken in kansen en uitdagingen, juist daar waar anderen problemen zien. Als antwoord op vraagstukken ontwerpen we nieuwe verbindingen, een programma, proces of product.

morgenmakers heeft een stevige basis in designthinking-methodes en gebruikt creatieve werkvormen om met groepen aan de slag te gaan. In onze ontwerpprocessen wisselen we convergeren en divergeren af. Zo houden we een open perspectief én worden we snel concreet.

Deze stappen komen altijd terug:

 1. Onderzoeken 

We verkennen de vraag, én de vraag achter de vraag. Wie zijn er bij betrokken? Wat ging er aan vooraf? En welke wensen zijn er voor de toekomst? Zo komen alle zichtbare en onzichtbare invloeden op het vraagstuk boven tafel. We brengen de situatie helder in kaart en ontwikkelen een strategie en werkwijze voor vervolg.

 2. Co-creëren 

Samen werken we aan vernieuwende ideeën en doordachte concepten. Daarbij speelt de doelgroep een belangrijke rol. We zorgen voor goede gesprekken en passende werkvormen. Iedereen kan morgenmaker zijn. Onze partners hebben altijd een actieve rol in het ontwerpproces.

 3. Experimenteren 

Nieuwe concepten maken we visueel en tastbaar. We organiseren events en sessies in de juiste context. Van buurthuis tot zorginstelling, van school tot platteland: implementatie heeft onze nadrukkelijke aandacht. Zo wordt maatschappelijke vernieuwing beleefbaar in de realiteit van alle dag. 

Kijk in ons portfolio voor alle domeinen waarin we werkzaam zijn en hoe onze aanpak vorm krijgt van actie-onderzoek tot participatiebegeleiding.