AANPAK

De toekomst ontwerpen en bouwen doen we samen. In onze projecten werken we met alle betrokkenen. Van keukentafel tot directiekamer, en alles ertussenin. We luisteren, bevragen, verbinden, jagen aan, onderzoeken, nodigen uit, schaven bij en gaan samen aan de slag. Dat doen we in een iteratief ontwerpproces. Onze uitgangspunten zijn:PROCES

Een ontwerpproces verloopt nooit via ene rechte lijn van vraag naar oplossing. Het is een proces van steeds weer testen, bevragen, bijschaven, uitzoomen en weer klein maken. Het doorloopt doorgaans verschillende stappen, waarbij we de laatste - testen en aanscherpen - een aantal keer herhalen.
 • 1. de vraag

  Het begint met een idee, uitdaging of vraag. Wat we gaan ontwerpen is in het begin nog niet duidelijk. We starten bij het bestaande: de mensen en de situatie.

 • 2. onderzoek

  We onderzoeken alle verschillende perspectieven op de situatie. Wat zijn de wensen en behoeftes van de betrokkenen? Waar zit energie en waar liggen de kansen? Met ons onderzoek brengen we dit in kaart.

 • 3. ontwerpopgave

  Samen formuleren we de ontwerpopgave. Hiermee maken we precies duidelijk voor welke vraag we een nieuw antwoord zoeken. We hebben op dat moment scherp wat het gewenste resultaat is.

 • 4. conceptontwikkeling

  Nu begint het brainstormen! We ontwikkelen één of meerdere concepten die inspelen op de vraag. Waar mogelijk maken we gebruik van co-creatie: in een creatieve sessie betrekken we partners en opdrachtgevers bij de conceptontwikkeling.

 • 5. testen

  Het ontwerp brengen we meteen in de praktijk. We testen hoe mensen reageren, wat ze ervan vinden en of het resultaat in de juiste richting is. Het ontwerp kan bijvoorbeeld leiden tot nieuwe verbindingen of gedragsverandering.

 • aanscherpen, morgen kan altijd beter

  Na ieder testrondje scherpen we het concept weer aan.


Wat je vandaag moet doen,
moet je doen
zoals je morgen denkt
dat je het had moeten doen.

toon hermans_