hoe wij
maken_

De toekomst ontwerpen en bouwen doen we samen. In onze projecten werken we
met alle betrokkenen. Van keukentafel tot directiekamer, en alles ertussenin. We
luisteren, bevragen, verbinden, jagen aan, onderzoeken, nodigen uit, schaven bij en
gaan samen aan de slag.

We werken vanuit vijf principes:

 • mens centraal
 • context
  bewust
 • iteratief
 • denken
  & doen
 • bottom-up
  & top-down

Om wie gaat het en wat zijn zijn of haar ervaringen? Dat is ons startpunt en daar komen we steeds terug. Daar zoeken we naar oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. We kijken waar de energie zit, hoe we kwaliteiten en capaciteiten van mensen en hun omgeving ten volle kunnen benutten.

We werken iteratief, zonder blauwdruk. We bedenken en gaan meteen uitproberen met mensen en in de realiteit. Vervolgens scherpen we het plan aan en herhalen het.

Wijsheid zit niet alleen in het hoofd, maar ontwikkelt zich door te doen en te zijn. We geven toeval een kans, laten verbindingen ontstaan. Daarbij houden we steeds de grote lijn in de gaten. Zo bouwen we een brug tussen strategische processen en dat wat er leeft in de samenleving, en creƫren we ruimte om hier voeding aan te geven.

onze processen verlopen nooit via een rechte lijn van vraag naar oplossing

Als een rivier die zijn weg zoekt, met spannende bochten, watervallen, stroomversnellingen en aftakkingen.

 • de vraag

  Het begint met een idee, uitdaging of vraag. Om deze scherp te krijgen houden we bijvoorbeeld een werksessie met de opdrachtgevers of betrokkenen.

 • onderzoek

  We onderzoeken alle verschillende perspectieven op de situatie. Dat kan door veldonderzoek of interviews.

 • conceptontwikkeling

  Nu begint de zoektocht naar een antwoord. De ene keer bedenken we een compleet nieuw concept, een ander keer combineren we bestaande oplossingen en beproefde methodes die passen bij de vraag. Waar mogelijk doen we dat samen met de betrokkenen.

 • testen & aanscherpen

  We brengen het concept meteen in de praktijk, vaak in het klein. Met bijeenkomsten, interventies, en evaluaties. Zo testen we hoe mensen reageren, wat ze ervan vinden en of het resultaat in de juiste richting is.