vraag ons
voor_

We pakken allerlei projecten aan, groot en klein, korte interventies en langlopende processen. Ons werk is onder te verdelen in zes soorten dienstenTwijfel je over je vraag? Bel gerust, dan kijken we er samen naar.

> een compleet ontwerpproces
> co-creatie in jouw project
> het kickstarten van een community
> placemaking van jouw locatie
> activatie van jouw doelgroep
> onderzoek naar jouw doelgroep

> een compleet ontwerpproces

We ontwerpen sociale oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. We doorlopen een ontwerpproces van onderzoek naar conceptontwikkeling tot en met het uittesten. Dat doen we natuurlijk zoveel mogelijk mét de doelgroep en betrokken partners. De processen lopen sterk uiteen, het ene project is uitgestrekt over maanden, voor het andere zetten we juist een designsprint in.

In Stratum Werkt ontwikkelden we samen met de Gemeente Eindhoven en WIJ Eindhoven een programma ontwikkeld om bewoners in Stratum weer aan het werk te helpen. In Jeugd Voorop ontwerpen we samen met hulpverleners, onderzoekers en jongeren nieuwe oplossingen in de jeugdzorg. Samen met docenten en onderzoekers van de Fontys Sociale Studies ontwikkelden we de minor Community Development.

 

> co-creatie in jouw project

Wil je bewoners, gebruikers of andere betrokkenen betrekken in een grotere ontwikkeling? Wij organiseren sessies, workshops of expedities waarin iedereen mee kan doen en er ruimte is om op gelijke voet samen te werken. Zo ontstaan plannen en oplossingen vanuit meerdere perspectieven en wordt het resultaat uiteindelijk gedragen door iedereen. Is het project nog niet zover? We denken mee over een passende participatiestrategie.

In Masterclass Eindhoven Airtraffic bedachten inwoners, geluidsexperts, piloten en defensie samen nieuwe ideeën om geluidsoverlast van de luchthaven te verminderen. Tijdens koersdagen op Hogeschool de Kempel dachten docenten en studenten mee over vernieuwing van hun onderwijs. En op Droogse Hof begeleidden we nieuwe bewoners van tiny houses in het ontwikkelen van hun buurt.

 

> het kickstarten van een community

We organiseren processen en middelen om mensen te verbinden, onder een gemeenschappelijke vlag, missie of op gedeelde grond. We verkennen gedeelde ambities en behoeftes en zorgen dat mensen elkaar weten te vinden. Zo bouwen we aan sociale structuren. Dat kan gaan om (toekomstige) bewoners van een buurt, alle betrokkenen in een gebied maar ook het aanjagen en begeleiden van samenwerkingen rond een bepaald thema. Hiervoor organiseren we onder meer sociale events en ontwikkelen we prikkelende interventies.

In de nieuwe wijk Vredeoord leerden nieuwe en toekomstige bewoners elkaar en de buurt alvast kennen en werken ze samen aan groenonderhoud, gedeelde mobiliteit en kinderactiviteiten. We jagen een betere samenwerking aan tussen organisaties die werken aan de Global Goals in Eindhoven. En op bedrijventerrein Flight Forum verbinden en enthousiasmeren we bedrijven tot het samenwerken in een innovatief energienetwerk 

 

placemaking van jouw locatie

We helpen een plek een nieuwe betekenis te geven waarbij we oog hebben mensen en locatie. Daarbij kijken we naar het heden, het verleden en de toekomst. Zo bouwen we voort op verhalen en mensen die al verbonden zijn, en sorteren we voor op de identiteit en functies in de nieuwe situatie. We organiseren, initiëren en faciliteren passende activiteiten en events, doen ingrepen in de openbare ruimte en betrekken partners die mee willen bouwen.

Voor het voormalige VDMA-terrein in Eindhoven werkten we een uitgebreide placemakingstrategie en -programma uit. Nog voor er een huis gebouwd was, konden mensen logeren in Hotel Vredeoord, om de nieuwe wijk te leren kennen. En als kwartiermakers op bedrijventerrein Flight Forum creëerden we een sociale werkomgeving. Lees hier meer over in dit artikel.

 

activatie van jouw doelgroep

Wil je jouw doelgroep in beweging krijgen en verleiden tot ander gedrag? Daarvoor ontwikkelen we prikkelende interventies en projecten. Gedragsverandering gebeurt niet vanzelf. We leggen uit, overtuigen, maken het leuker. Daarin gaan we altijd verder dan reguliere communicatie ter bewustwording, bijvoorbeeld een challenge, een wedstrijd of gezamenlijke activiteiten. Bovendien creëren we haakjes en programma’s om het nieuwe gedrag te verduurzamen.

In Jouw Fiets Telt kregen we maar liefst 100 medewerkers uit de auto en op de fiets naar hun werk. In Tuurlijk Tivoli vergroenen we samen met bewoners de voortuinen én helpen we hen deze te onderhouden. Bij Low Car Diet verleidden we medewerkers om een maand lang de auto te laten staan.

 

0nderzoek naar jouw doelgroep

Luisteren naar de doelgroep, dat kunnen we. Of dat nu mensen in de wijk zijn, cliënten in een zorginstelling of scholieren en hun ouders. Wat zijn hun ambities, dromen, drijfveren en gewoontes? Waarom doen ze wat ze doen? En wát doen ze eigenlijk? Hoe staan ze tegenover veranderingen? Waar lopen ze tegenaan? We gaan de straat op, houden interviews, monitoren gewoontes en gaan samen met hen aan de slag. Soms ontwikkelen we persona’s om jouw doelgroep in beeld te brengen.

In LimbeekLAB vertaalden we het onderzoek naar de wijk in een interactieve mini-expositie vol verhalen. In Hoeksche Waard gingen we de straat op om input op te halen voor een nieuw concept om uitsluiting tegen te gaan. In de binnenstad van Eindhoven organiseerden we verschillende tours en testmomenten als input voor de herontwikkeling.