Skip to main content

Participatief werken, als morgenmakers doen we niet anders.
Gelukkig zien steeds meer organisaties participatie als een meerwaarde en niet als een moetje. In de toekomstige Omgevingswet is het bovendien een belangrijk element. Bij morgenmakers hebben we een frisse, eigen aanpak: Participatie Plus.

Participatie betekent meedoen. Als morgenmakers geven we onze processen zo vorm dat alle betrokkenen mee kunnen doen of denken, op een manier die bij hen past. Hierdoor geven we sámen vorm aan de toekomst, en aan de weg ernaar toe. 

 

De straat op in Tilburg Zuid

 

Participatie Plus
Bij morgenmakers combineren we participatie met design thinking. Met onze aanpak worden participatieprocessen passend, aansprekend en vol energie. Oftewel: nuttig én leuk.

Typisch voor Participatie Plus: 

_We werken iteratief. We wisselen denken en doen af, in nauw contact met de doelgroep(en) en passen het participatieproces tussentijds aan waar nodig.
_We maken gebruik van prototyping. Elke situatie vraagt een eigen aanpak. We ontwerpen een proces op maat, passen methodes aan of geven nieuwe vorm. Daarbij putten we uit een bibliotheek van bestaande methodes en programmavormen.
_We hebben oog voor iedereen. We besteden extra aandacht aan dat iedereen mee kan doen. We kiezen participatiemethodes die passend zijn bij deze doelgroep(en).
_We houden van spel en uitvoering. Wij zijn geen adviesbureau. Verbinding ontstaat bij echt contact, luisteren en samen lachen. We staan graag voor een groep.
_We werken integraal en verbindend. We behouden een open vizier voor meekoppelkansen en frisse perspectieven op een vraagstuk.

 

Omwonenden puzzelen mee over een nieuwe wijk in Eersel 

 

Samen mét opdrachtgevers
Participatie in bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling is niet iets wat alleen van morgenmakers is, het is juist onderdeel van het hele proces. Dat vraagt ook iets van onze opdrachtgevers en andere betrokken professionals. Hier zorgen we samen voor:

_ Er is ruimte in de ontwikkeling voor inbreng van bewoners en belanghebbenden, zowel in inhoud (er kan nog wat veranderd worden) als in tijd (er is ruimte in het proces).
_ De
 organisatie staat open voor deze inbreng en wil er mee aan de slag.
_ We brengen de doelgroepen en hun betrokkenheid in beeld.
_ We werken transparant. We halen belangen boven tafel, geven iedereen dezelfde informatie en communiceren helder over wat er mogelijk is en wat er met inbreng wordt gedaan.
_ We bewaken samen de balans tussen de inbreng van verschillende partijen.

 

In het project Rustenburgstraat werken we ook aan participatie met verschillende afdelingen binnen de wooncorporatie

 

Wil jouw organisatie serieus met participatie aan de slag?
Kijk dan eens naar onze Snelkookpan Participeren kun je lerenIn deze workshop nemen we medewerkers van jouw woningbouwcorporatie of gemeente mee in de wereld van participatie. Over waarom en hoe, over methodes en het inbedden in je organisatie. En ook: hoe maak je het leuk? Daarnaast gaan we aan de slag met een actueel project of prangende vraag van jouw organisatie.