Energienetwerk op Flight Forum


project

Hoe kunnen we lokaal opgewekte energie ook lokaal inzetten? Hoe kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren samenwerken aan de energievoorziening van het hele gebied? Op bedrijventerrein Flight Forum verkennen we, in nauwe samenwerking met de ondernemers, de Gemeente Eindhoven en adviesbureau Over Morgen, de mogelijkheden van een innovatief lokaal peer-2-peer energienetwerk.

Lokaal opwekken én gebruiken
Het idee is simpel: energie die door het ene bedrijf ‘te veel’ wordt opgewekt, kan worden gebruikt door een andere onderneming. De zonnepanelen van het ene pand levert bijvoorbeeld energie aan het kantoor verderop of aan de elektrische deelauto’s van Amber.
Flight Forum kent een unieke combinatie van aan de ene kant grote logistieke clusters (met veel plat dakoppervlak en relatief laag energieverbruik) en aan de andere kant hoge kantoren (met weinig dakoppervlak en relatief hoog energieverbruik). Dat biedt mogelijkheden!

Pionieren
Volgens de wet mogen bedrijven op dit moment niet zomaar energie aan elkaar leveren. We verkennen nu met experts uit de markt en van de Technische Universiteit Eindhoven wat er wél mogelijk is. Je kunt dan denken aan het opslaan van energie, ‘virtueel’ of fysiek handelen in energie. Er zijn slechts een paar plekken in Nederland waar dit verder wordt verkend.
Ook netbeheerders zijn geïnteresseerd in deze verkenning. Overal worden namelijk bedrijven gestimuleerd om zelf energie op te wekken. Maar wie meer energie opwekt dan hij gebruikt, levert dit nu terug aan het net. Wanneer het aantal zonnepanelen fors toeneemt, kan het huidige elektriciteitsnet dat niet aan en moet het net verzwaard worden. Door energie lokaal meteen zo goed mogelijk te benutten kan dit worden voorkomen.

Sociale innovatie
Als morgenmakers doen we samen met de Gemeente Eindhoven de projectleiding. We zijn de spil tussen de ondernemers op Flight Forum, het adviesbureau Over Morgen en experts uit de markt en van de TU/e. We ontwerpen en managen het pioniersproces, met alle betrokken partijen. Daarbij werken we steeds op twee snelheden: aan de ene kant willen we ondernemers stimuleren zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op hun dak, aan de andere kant zijn we bezig op de lange termijn handel lokaal mogelijk te maken zodat de businesscase voor ondernemers aantrekkelijker wordt. morgenmakers kijkt dan vooral naar de sociale innovatie: hoe werken we samen, en wat is ieders belang daarin.

  • _ in opdracht van: Flight Forum CV
  • _ wanneer: lopend
  • _ met: Gemeente Eindhoven, Over Morgen


foto's