Global Goals in Eindhoven


project

Een betere wereld voor alle mensen in alle landen. Dat is de inzet van de 17 Sustainable Development Goals, ook wel de Global Goals genoemd. Het gaat onder meer om het uitbannen van wereldwijde armoede en ongelijkheid, het tegengaan van klimaatverandering en het creëren van een welvarend en vreedzaam bestaan voor iedereen. Het gaat daarmee ook over meer groen in je straat en zonnepanelen op je dak. Over evenveel vrouwen als mannen in een bestuur, recht op een advocaat en dat geen kind een ontbijt mag overslaan omdat er thuis tekort aan geld is. De Global Goals gaan dus niet alleen over ver weg, maar ook over hier en nu.

In de stad Eindhoven werken veel mensen op allerlei manieren aan die Global Goals. De gemeente Eindhoven wil dit eco-systeem graag versterken. Als morgenmakers brengen we nu in kaart wat er zoal gebeurt, welke partijen, groepen en clusters te onderscheiden zijn en waar behoefte aan is. Samen met allerlei actieve partijen onderzoeken we vervolgens hoe we het netwerk kunnen versterken. Zodat we samen nog meer bij kunnen dragen aan de Global Goals.

  • _ in opdracht van: gemeente Eindhoven
  • _ wanneer: lopend


foto's