KunstRoute65


project

Met KunstRoute65 lieten we 65-plussers kennis maken met ‘nieuwe’ cultuur, design en technologie. Bijvoorbeeld door een workshop muziek mixen, ‘upcyclen’ met jonge ontwerpers, zelf raps schrijven of een bezoek aan de STRP Biënnale. Door laagdrempelige activiteiten dicht bij de mensen, betrokken we 65-plussers bij de wereld van nu. Daarnaast legde KunstRoute65 verbindingen tussen vernieuwende culturele organisaties, zorginstellingen, wijkorganisaties en deelnemende (zelfstandig wonende) senioren. Zo stimuleerden en hielpen we hen om samen activiteiten te organiseren en ondernemen.

KunstRoute65 was een driejarig project binnen het Themaprogramma Lang Leve Kunst. Daarnaast werkten we samen met Fonds voor Cultuurparticipatie en Stichting Cultuur Eindhoven aan een Age Friendly Eindhoven. morgenmakers waren betrokken op het gebied van communicatie, conceptontwikkeling en projectleiding.

  • _ project binnen: Themaprogramma Lang Leve Kunst
  • _ waar: Eindhoven
  • _ wanneer: 2015-2018
  • _ met: Shirley Hendrikse
  • _ www.kunstroute65.nl


foto's