Masterclass Eindhoven Air Traffic


project

Hoe kunnen omwonenden helpen de geluidsoverlast van Vliegbasis Eindhoven te beperken, of beter te verdelen? In deze driedelige masterclass kwam technische kennis over vliegen en geluid samen met de ervaring van bewoners. Zij konden op niveau meepraten én vrij brainstormen over kansen en mogelijke oplossingen. We faciliteerden vier meedenksessies waarbij experts en inwoners gezamenlijk nieuwe ideeën ontwikkelden om geluidsoverlast te verminderen.

Wat er van die ideeën gekomen is?
Defensie was erg blij met de resultaten en heeft veel van de ideeën onderzocht en/of ingevoerd. Zo zijn de helikopterroutes verlegd zodat zij niet meer over de dorpen Walik en Riethoven vliegen. Er is een pilot gestart met RyanAir waarbij er gebruik werd gemaakt van verschillende klimprofielen. Vliegtuigen remmen meer op de wielen in plaats van op motoren en er is meer communicatie naar de omwonenden over tactische naderingen. Daarnaast is de bestaande communicatie verbreed.
De mogelijkheden voor dempende vegetatie zijn onderzocht, maar worden niet doorgevoerd in omdat het vogels aantrekt. Op dit moment speelt er nog een proef over het verleggen van een draaipunt voor vertrekkende toestellen vanaf baan 03.

  • _ in opdracht van: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Defensie
  • _ waar: Eindhoven e.o.
  • _ wanneer: 2018


foto's