Masterclass Eindhoven Air Traffic


project

Hoe kunnen omwonenden helpen de geluidsoverlast van Vliegbasis Eindhoven te beperken, of beter te verdelen? In deze driedelige masterclass kwam technische kennis over vliegen en geluid samen met de ervaring van bewoners. Zij konden op niveau meepraten én vrij brainstormen over kansen en mogelijke oplossingen. We faciliteerden vier meedenksessies waarbij experts en inwoners gezamenlijk nieuwe ideeën ontwikkelden om geluidsoverlast te verminderen.

  • _ in opdracht van: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Defensie
  • _ waar: Eindhoven e.o.
  • _ wanneer: 2018


foto's