Gebiedsontwikkeling Annadal

Direct naast het centrum van Maastricht ligt het voormalig Ziekenhuiscomplex Annadal. Nu huizen hier studenten en verschillende zorggerelateerde bedrijven maar is het verder afgesloten van de omgeving. Veel omwonenden in Maastricht hebben een band met het oude ziekenhuis, maar hoe kijken ze naar de toekomst van het gebied?

_in opdracht van: buurtontwikkelaars DubbeLL
_waar: Maastricht
_wanneer: lopend
_met: Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur, XIOR studenthousing

At u ooit beschuit met muisjes in Annadal?

Annadal had vroeger een brede functie als ziekenhuis. Veel mensen in de omgeving hebben er daarom een herinnering aan. Ze zijn er zelf geboren, of hun kinderen zijn er geboren, of ze hebben in het ziekenhuis gelegen.

We hebben deze geschiedenis van het gebied als startpunt genomen voor een gesprek met de huidige gebruikers en de buurt. ‘At u ooit beschuit met muisjes in Annadal?’ Vanuit dat gesprek kunnen we met hen kijken naar het heden en de toekomst van het gebied.

Annadal ligt nu afgesloten van de omgeving. DubbeLL ziet een kans om het gebied te ontwikkelen in verbinding met de omliggende wijken en als onderdeel van de stad Maastricht. Ze hebben morgenmakers gevraagd hiervoor een participatietraject vorm te geven en uit te voeren.

Open dag Annadal

Om omwonenden te laten zien wat er nu gebeurt op Annadal organiseerden we een open dag. Met ondernemers, studenten, ontwikkelaars, architecten én de buurt laten we zien wat er allemaal al te doen is, en wat er misschien wel komt. We mochten deze dag zo’n 150 mensen meenemen in het verleden, heden en de toekomst.

Klankbordgroep

Met bewoners uit de verschillende omliggende wijken, zorgondernemers en de Gemeente Maastricht hebben we een klankbordgroep gevormd. Deze groep komt regelmatig samen en wordt inhoudelijk meegenomen in de ontwikkeling van het gebied. De klankbordgroep geeft advies en feedback op de gebiedsvisie voor Annadal die nu in ontwikkeling is. Als morgenmakers faciliteren wij de samenwerking met de klankbordgroep. Op die manier zorgen we als neutrale partij dat alle perspectieven worden gehoord en, waar mogelijk, een plek krijgen in het ontwerp.

Participatiestrategie

De open dag Annadal en klankbordgroep zijn onderdeel van de participatiestrategie die we voor Annadal hebben ontwikkeld. Zo staan er voor de komende maanden ook nog bredere participatiemomenten met omwonenden op de planning.