Brainport Smart District

De Slimste Wijk van Nederland wordt gebouwd in Helmond: Brainport Smart District (BSD). Deze ‘slimme’ woon- en werkwijk wordt ontworpen op basis van de nieuwste technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en circulair bouwen.

_in opdracht van: Brainport Smart District
_waar: Helmond
_wanneer: 2020-2023
_met: Saskia Schreven (visuele notulen)

Participatie

Als morgenmakers waren we verantwoordelijk voor de programmalijn Participatie van BSD. In alle ruimtelijke ontwikkelingen en innovatieve projecten op BSD is ruimte voor samenwerking tussen verschillende partijen: overheden, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners. Dat wordt ook wel ‘quadruple helix’ genoemd, omdat er vier verschillende soorten partijen met elkaar samenwerken. Als morgenmakers faciliteerden we deze samenwerkingen, zodat de diversiteit van perspectieven allemaal bijdragen aan het project.

Zo zorgden we dat bewoners mee konden denken over energie-positieve woningen. Dat grootschalige opslagruimte in de wijk ook een communityfunctie kan krijgen. Dat de universiteit onderzoek kan doen naar hoe bewoners in de nieuwe wijk zichzelf organiseren. Dat scholieren in Helmond meedenken over nieuwe deelmobiliteit. Dat zelfbouwers gezamenlijk een kleine buurt gaan vormen in de grote wijk. Dat toekomstige bewoners mee kunnen denken over het stedenbouwkundige plan.

Gebruikersraad en platform

Eerder hebben we ook de gebruikersraad van BSD vormgegeven en faciliteerden we haar bijeenkomsten. De gebruikersraad is een diverse groep van professionals, bewoners en geïnteresseerden in BSD. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie en de projecten die binnen de wijkontwikkeling aan bod komen. Ze let daarbij vooral op de beleving van bewoners: hoe gaat het straks zijn om in de nieuwe wijk te wonen met al deze innovaties?

We introduceerden een digitaal platform voor de wijk. Hier kunnen alle partijen, bouwers, ontwikkelaars, (toekomstige) bewoners en andere geïnteresseerden elkaar vinden.