Designsprint 1 van de 800

Summa Stercollege vroeg ons hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor volwassenen zonder startkwalificatie. Het nieuwe programma combineert vier dagen werken met een dag leren. Het doel: 800 studenten die in 2023 zo’n diploma op zak hebben. In de designsprint doorliepen we met hen in vijf dagen een compleet ontwerpproces. Full speed ontwerpen dus!

_in opdracht van: Summa Stercollege
_waar: Eindhoven
_wanneer: februari 2020 

Mega-veel input

De week met Summa startte met het bepalen van de stip op de horizon met een kernteam van Summa Stercollege. In de middag kwam zo’n 25 experts (mensen uit onderwijs, studenten, werkgevers en toeleiders) alles vertellen wat ze weten over het onderwerp. Uit al die input (het deed ons even duizelen) formuleerden we enkele kernvragen. Hoe houden we studenten betrokken en gemotiveerd? Hoe kunnen we studenten op elk moment laten instromen en toch laten samenwerken?

Reis van de student

We lieten ons inspireren door voorbeelden van binnen en buiten het onderwijs, hielden individuele brainstorms, tekenden storyboards en bespraken die weer met elkaar. Uiteindelijk leverde dat de bouwstenen voor een concept. We beschreven de reis van de student, welke stappen hij maakt om te eindigen met een diploma en een plan voor de toekomst.

Hé, dit gaat over mij

Na het maken van een concept, vroegen we vijf experts om feedback. Daarna maakten we een prototype. Daarmee gingen we het concept testen met studenten die zich hebben ingeschreven en met bedrijven die studenten ontvangen.

‘Hé, dit gaat over mij!’, reageerde een van de studenten. Maar uit de test bleek bijvoorbeeld ook dat ze bepaald taalgebruik niet snapten. Heel helder en overzichtelijk, oordeelden de bedrijven, maar ze waarschuwden ook dat het invullen van het werkboek op de werkvloer misschien anders zou verlopen dan verwacht.

Linten en pakketten

Het onderwijsprogramma combineert langlopende lijnen (linten) en flexibele blokken (pakketten). Elke student heeft een studiecoach en zit in een stamgroep met andere studenten, nieuw of al langer bezig. En de student kan zijn hele programma bijhouden en bijsturen vanuit een werkmap. Met de vernieuwende opzet kunnen studenten elke vijf weken instromen en krijgen ze continu feedback en ondersteuning.

We sloten de designsprint af met het maken van een vervolgplan. Hoe zorgen we ervoor dat het nieuwe programma vanaf september kan lopen? Summa Stercollege gaat ervoor!

www.de800.nl