Designsprint Summa Entree

Begin september 2021 hebben we met een team van de Entree-opleiding van het Summa College een designsprint gehouden. Entree is een praktijkgerichte opleiding op niveau 1, een jaar waarin studenten werken om zichzelf te oriënteren en ontwikkelen, en daarna doorgaan naar het behalen van een diploma, het starten met werken of het beginnen aan een vervolgopleiding.

_in opdracht van: Summa College
_waar: Eindhoven
_wanneer: september 2021
_foto’s: Sem Jordaan

Uitdagender en nóg beter

Een wervelende week was het, waarin we onderzochten hoe we de Entree-opleiding nog beter konden maken. Nóg beter, want tijdens de week (her-) ontdekten we vooral dat er al zoveel goeds gebeurt en hoe goed veel zaken gaan.

We zijn samen op avontuur gegaan met een rugzak vol vragen. Hoe kunnen we het onderwijs prikkelender en uitdagender maken voor studenten? Hoe zetten we hen nog meer centraal? Hoe kunnen collega’s beter en meer samenwerken? Hoe brengen we samenhang en structuur in alle ideeën en projecten? En wat is onze gezamenlijke visie eigenlijk?

Creatieve opdrachten

Een week lang gingen we samen aan de slag. Om de visie scherper te krijgen, de uitdagingen en kansen helderder. Daarna ontstonden er een waaier aan ideeën om het onderwijs te verbeteren. De creatieve opdrachten en uitdagingen volgden elkaar op, net als de ideeën en uitwerkingen ervan. Dan weer werkten de deelnemers individueel, dan weer in groepjes, om het vervolgens met z’n allen te bespreken.

Het hele team op bezoek

Bij een designsprint werken we doorgaans in een klein groepje. Op dinsdag regelen we gesprekken met collega’s, ervaringsdeskundigen of experts voor extra input van ‘buiten’.

Bij deze designsprint vonden we het van belang het héle team te betrekken. Daarom kwam op donderdagmiddag het hele team langs. De deelnemers presenteerde in groepjes, waarop iedereen kon meedenken en feedback geven. Zo hebben we zelfs tijdens de sprint het hele team kunnen betrekken.

Doorontwikkeling

Op vrijdag eindigden we met een gezamenlijke visie, meer zicht op wat er allemaal al gebeurt, deelconcepten voor een nieuwe opleiding en een planning voor doorontwikkeling, inclusief experimenten.

Voor de ontwikkeling van de vernieuwde opleiding, Entree 2.0, heeft het team een extra schooljaar uitgetrokken. De designsprint is een startpunt geweest en het avontuur gaat verder.