Designsprint Taal/Diva

Het Ster College (onderdeel van Summa College) geeft onderwijs aan volwassenen. Dat onderwijs is gericht op (beter) Nederlands leren lezen, schrijven, spreken en verstaan, en ook op rekenen en digitale vaardigheden. Ster College ziet kansen om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de studenten en hun wensen. Om deze ontwikkeling een vliegende start te geven, houden ze samen met morgenmakers een designsprint.

_in opdracht van: Ster College (onderdeel Summa)
_waar: Eindhoven
_wanneer: februari 2021

Herziening programma

Het onderwijsprogramma van Ster College is aan herziening toe. Het onderwijs in taal-, reken- en digitale vaardigheden wordt op het Ster College los van elkaar aangeboden. Vaak blijkt het een met het ander te maken te hebben. Toen de taallessen vanwege Covid-19 online moesten, bleken bijvoorbeeld veel taalstudenten af te haken vanwege beperkte digitale vaardigheden. Ook bestaat al langer de wens het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de zeer verschillende studenten.

Heldere stip

Voor je kunt werken aan een nieuw onderwijsprogramma, moet je weten waar je heen wilt. Het kernteam formuleerde een stip op de horizon, uitgangspunten en randvoorwaarden. Ze brainstormden, tekenden, en presenteerden hun bevinden steeds weer aan elkaar en spraken met partners en collega’s. Het was een week vol stevige discussie, bruisende energie en een programma dat met de dag helderder en beter werd.

Leersprints

Het resulteerde in een onderwijsprogramma met korte leersprints en toegespitst op de vraag van de student. Met een uitdagend concept, een berg ideeën en goed zicht op de openstaande vragen en het vervolg sloten ze de week af.