Generaal Speciaal!

Het wordt steeds leuker in de Generalenbuurt in Eindhoven!
Eind 2021 vroeg de gemeente Eindhoven ons om daar aan de slag te gaan. Waar zijn de bewoners mee bezig? Waar krijgen ze energie van? En hoe kunnen we samen de wijk verbeteren? Inmiddels is er veel enthousiasme wijk, met een nieuwe buurtstichting, een redactie, een buurttuin en diverse actieve groepen.

_in opdracht van: gemeente Eindhoven
_waar: Generalenbuurt Eindhoven
_wanneer: lopend
_met: Marc Koppen Ontwerp (huisstijl), Sem Jordaan (foto’s Allemaal Speciaal en Ontmoet Generaal Speciaal)

De gemeente maakte zich zorgen: de buurtmonitor liet zien dat de buurt achteruit ging en de sociale contacten en betrokkenheid was erg laag. Konden wij zorgen voor nieuw elan? Bewoners enthousiasmeren voor de buurt?

Lekker bezig

We ontwikkelenden een huisstijl die kleurrijk, een beetje gek en vooral opvallend was: Generaal Speciaal! Zo stimuleerden we bewoners om trots te zijn op hun buurt. Met de fotoserie Allemaal Speciaal gaven we de buurt letterlijk een gezicht.

We organiseerden we allerlei activiteiten en bijeenkomsten. Een rommelmarkt, een event voor de buurt en heel wat keer ‘Lekker bezig: avonden rond een specifiek thema zoals koken of spelletjes spelen. Zo konden mensen met dezelfde interesses elkaar leren kennen. Wat aansloeg, daar bouwden op door. Zo is er een nieuwe spelletjesclub en een handwerkgroep ontstaan. Daarnaast is de groep ‘Groene Generalen’ die de buurt verder willen vergroenen.

Groene Generalen & de buurttuin

Op de hoek van de Generaal Marshallweg is een echte buurttuin opgezet. Het is een initiatief van de Groene Generalen. Door extra hulp van De Groene Wijk Week is de tuin gerealiseerd.

De Groene Generalen hebben als doel meer en diverser groen in de Generalenbuurt. Naast de buurttuin hebben ze nog een boel andere acties. Zo pakken ze in het najaar in samenwerking met WIJEindhoven voortuinen aan en geven ze tuinadvies. Op aanwijzing van de Groene Generalen hebben gemeente en woningcorporaties al op veel plekken in de wijk grijs voor groen verruild. Lekker bezig!

Stichting en redactie

In 2022 hebben we met Generaal Speciaal een merk opgebouwd, is er veel energie losgemaakt en zijn er talloze zaadjes gepland in de wijk. In 2023 bouwen we op deze positieve golf door, waarbij we focussen op het borgen en de toekomst. Het merk Generaal Speciaal is daarbij een verbindend element.

Om structuur te bieden hebben we gefocusseerd op het opzetten van een nieuwe buurtstichting. Het oude bestuur was ermee gestopt. Na gesprekken en oproepen heeft de Generalenbuurt sinds september 2023 een nieuwe buurtstichting: Generaal Speciaal.

Ook zijn we aan de slag gegaan rond de communicatie in de buurt. Die was erg versnipperd. Voor veel bewoners was er niet duidelijk wat er wanneer te doen was. Verschillende buren reageerden positief op de oproep voor een nieuwe buurtredactie. De redactie van het oude buurtblad gaf het stokje graag door. Inmiddels is de website generaalspeciaal.nl omgebouwd tot nieuws en agenda voor de buurt en is er een nieuwe opzet voor het wijkblad.