Masterclass Eindhoven Air Traffic

Hoe kunnen omwonenden helpen de geluidsoverlast van Vliegbasis Eindhoven te beperken, of beter te verdelen? In deze driedelige masterclass kwam technische kennis over vliegen en geluid samen met de ervaring van bewoners.

_in opdracht van: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Defensie
_waar: Eindhoven e.o.
_wanneer: 2018

Stoomcursus vliegtechniek

De eerste bijeenkomst kregen omwonenden een stoomcursus vliegtechniek. Daarbij bezochten ze de Vliegbasis Eindhoven en kregen ze bijvoorbeeld uitleg over stijgen en dalen, de mogelijke draaiïngen in de lucht en wat dat voor effect had op geluidshinder. Thuis onderzochten ze wanneer zij en hun omgeving precies hinder hadden van het geluid.

Meedenksessies

Door de voorbereidingen konden ze op niveau meepraten én vrij brainstormen over kansen en mogelijke oplossingen. We faciliteerden vier meedenksessies waarbij experts (zoals piloten, luchtverkeersleiding en geluidsexperts) en inwoners gezamenlijk nieuwe ideeën ontwikkelden om geluidsoverlast te verminderen. Daarbij ging het over techniek, aanvliegroutes, maar ook over communicatie en verwachtingen.

Experimenten

De derde bijeenkomst gaf Defensie aan wat ze ging doen met welke ideeën. En óf ze iets met alle plannen hebben gedaan. Inmiddels heeft Defensie veel van de ideeën onderzocht en/of ingevoerd. Zo zijn de helikopterroutes verlegd zodat zij niet meer over de dorpen Walik en Riethoven vliegen. Er is een pilot gestart met RyanAir waarbij er gebruik werd gemaakt van verschillende klimprofielen. Vliegtuigen remmen meer op de wielen in plaats van op motoren. En er wordt ook een proef gedaan rond het verleggen van een draaipunt voor vertrekkende toestellen vanaf baan 03.

Er is meer communicatie naar de omwonenden over tactische naderingen en ook de bestaande communicatie is verbreed. Een van de plannen was beplanting om het geluid te dempen. Dat is onderzocht, maar wordt niet doorgevoerd omdat het vogels aantrekt.