Masterplan Mobiliteit

Hoe maken of houden we de stad goed begaanbaar en lekker leefbaar? Wat is daarvoor nodig? Gemeente Eindhoven werkt aan een Masterplan Mobiliteit 2050 en wilde graag de inwoners van de stad mee laten denken hierover. Ze organiseerde zelf al ‘dromenlabs’ en expert-sessies en vroeg morgenmakers om nog meer mensen te bevragen. Dus dat hebben we gedaan!

_in opdracht van: gemeente Eindhoven
_waar: Eindhoven
_wanneer: voorjaar 2023

Straatlabs

In juni 2023 stonden we zes dagen op verschillende plekken in de stad met het Straatlab Mobiliteit. Hier gingen we op allerlei manieren het gesprek aan. Zo konden mensen keuzes maken in lastige dilemma’s (Wel of geen auto’s in de binnenstad? Snel op je locatie of een mooie route?) en plakten ze stickers bij wat zij echt belangrijk vinden in zo’n mobiliteitsvisie. Ook bespraken we plekken in de stad waar het goed gaat en waar het wel beter kan – en wat we daarvan zouden kunnen leren voor de toekomst. En of het onderwerp leeft! Veel mensen namen de tijd om uitgebreid het gesprek aan te gaan.

Straatsafari

Ter verdieping gingen we met een kleinere groep ervaringsdeskundigen op straatsafari: Samen bekeken we hoe verschillende locaties in de stad ‘werken’, wat gaat goed, wat gaat fout en wat is mijn droom voor deze locatie? Daarna gingen we met elkaar de discussie aan: zijn we het eens over onze dromen? Hoe kijken wij samen naar de toekomst? En we bespraken welke inzichten iets zouden kunnen toevoegen aan het masterplan.