Mood-bord

In samenwerking met Helder havo/vwo en Lumens werken we aan Moodbord, een tastbaar hulpmiddel voor leerlingen én docenten/maatschappelijk werk. Het Mood-bord helpt scholieren om elke dag stil te staan bij hoe ze zich voelen en creëert een gewoonte en een omgeving waarin het normaal is dit te doen en hierover te communiceren.

_in opdracht van: Lumens
_waar: Eindhoven
_wanneer: lopend
_met: Helder havo/vwo, Lumens, Bureau Moeilijke Dingen

Mentale problemen

Steeds meer leerlingen van middelbare scholen worstelen met mentale problemen. Intussen krijgen ze les over gelijkbenige driehoeken en stampen ze rijtjes Duitse voornaamwoorden. Maar op de meeste scholen leren ze nauwelijks iets over het herkennen, omgaan of communiceren over hun emoties en gevoelens. Dat is een gemiste kans.

Mood-bord

In samenwerking met Helder havo/vwo en Lumens werken we aan Mood-bord. Mood-bord is een fysieke tool waarmee leerlingen in de klas op dagelijkse basis hun mood kunnen delen. Leerlingen geven met een emoticon aan hoe zij zich voelen. Een ingevuld Mood-bord geeft een docent in een oogopslag een indruk van de mood van de klas als geheel, en de individuele leerlingen. De informatie van het Mood-bord is terug te kijken in een digitaal dashboard. Dit geeft inzicht in patronen en eventuele veranderingen over langere periodes.

Vroegsignaliering

Het Mood-bord helpt scholieren om elke dag stil te staan bij hoe ze zich voelen en creëert een gewoonte en een omgeving waarin het normaal is dit te doen en hierover te communiceren. Voor mentoren, docenten en hulpverleners ondersteunt het Mood-bord bij vroegsignalering van mentale problemen. Zo willen we voorkomen we dat de problemen verergeren en scholieren in de hulpverlening komen.

Doorontwikkeling

Mood-bord is ontwikkeld in een ontwerpend onderzoek. Diverse prototypes zijn getest en steeds aangepast met input van leerlingen, mentoren en schoolmaatschappelijk werkers. Hun reacties en ervaringen zijn erg positief en veelbelovend. We staan nu voor de volgende stap in de doorontwikkeling.

Interesse om mee te doen? Neem contact op met mieke@morgenmakers.nl, 06-30801820