participatietraject
Rustenburgstraat

Woningcorporatie Trudo heeft plannen om de Rustenburgstraat in Eindhoven te renoveren en te herontwikkelen. Wij ondersteunen Trudo door het ontwikkelen en faciliteren van een participatieproces zowel binnen als buiten de organisatie.

_in opdracht van: Woningcorporatie Trudo
_waar: Eindhoven
_wanneer: lopend
_met: Trudo, FAAM Architecten

Participatie met collega’s

Bij participatie in een ruimtelijke ontwikkeling wordt al snel gedacht aan bewonersparticipatie. Minstens zo belangrijk is het betrekken van collega’s van andere afdelingen. Hoe kijkt iemand van afdeling beheer naar de ontwikkeling? En hoe zorg je dat de ervaring van iemand die met bewoners werkt ook terugkomt op visie-niveau? Bij dit project brachten we Trudo-medewerkers uit diverse afdelingen samen. Zo komen we tot een breed gedragen visie.

Stakeholders in beeld

We zijn gestart met stakeholdersessie. Daarin bespraken we per doelgroep (interne collega’s, samenwerkingspartners en inwoners) wat het passende niveau van participatie is per thema in de ontwikkeling. Zo krijgt een buurtbeheerder een mede-beslissende rol in veiligheidsvraagstukken en mogen bewoners meepraten over de openbare ruimte.

Inloop- en informatieavond voor bewoners

Voor de bewoners en omwonenden hebben we vervolgens inloop- en informatieavonden georganiseerd. Daarin kregen ze informatie over de plannen en de visie en was er ruimte om te reageren. Ook op het voorlopig stedenbouwkundig plan, voordat het bij de gemeente ingediend wordt.

Expeditie groen

Tijdens een expeditie door de straat hebben we buurtbewoners de waarde van het groen op Rustenburg laten beleven en vertelden we hoe hier in de planvorming mee wordt omgegaan. Daarnaast hebben we het over nieuw groen gehad, deelnemers aan de expeditie gaven input voor deze plannen. Hoe ziet dat er straks uit vanuit mijn achtertuin? Al wandelend gingen we hierover het gesprek aan.