Gebiedsontwikkeling Sonniuswijk

Sonniuswijk, in het buitengebied van Son en Breugel, is vol mogelijkheden. Dat zien de gemeente en de bewoners en ondernemers in het gebied. Er wordt een gebiedsvisie ontwikkeld die binnenkort wordt voorgelegd aan de raad. Als morgenmakers zijn we onderdeel van het team en zorgen we ervoor dat agrariërs, andere ondernemers en bewoners worden betrokken.

_in opdracht van: gemeente Son en Breugel
_waar: Sonniuswijk
_wanneer: lopend
_met: landschapsbureau Verhoeven | de Ruyter, Beeckk Ruimtemakers

Sonniuswijk is in beweging. Er zijn agrariërs die willen uitbreiden, innoveren of besluiten te stoppen. Sommigen bewoners zien mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatie, zorg of ondernemingen. De gemeente heeft een omgevingsvisie opgesteld en daarin zijn voor Sonniuswijk een aantal grote ambities benoemd, zoals natuurontwikkeling en energievoorziening. Alle ideeën worden verder uitgewerkt in een gebiedsvisie. Die visie is bijna af om voor te leggen aan de gemeenteraad.

Samen werken aan Sonniuswijk

Gedurende het hele proces, 1,5 jaar, heeft morgenmakers meegewerkt om bewoners, ondernemers en grondeigenaren stap voor stap te bevragen, uit te nodigen en mee te nemen. Dat gebeurde met verschillende (thematische) bijeenkomsten en nieuwsbrieven, en individuele gesprekken en inloopspreekuren door een onafhankelijke gebiedsregisseur. Bij de laatste bijeenkomst voor het indienen van de visie bij de gemeenteraad was er voor de meeste aanwezigen dan ook weinig verrassing meer.

Strategisch advies

Naast het praktische organiseren van participatie hebben we het team steeds geadviseerd op strategisch niveau. Eerst over hoe het proces eruit zou kunnen zien vanuit participatief oogpunt. De gemeente nam ons advies om een gebiedsregisseur aan te stellen over waardoor er een duidelijk aanspreekpunt was als schakel tussen gemeente en gebruikers. Later hebben we meedacht over wie welke rol kan en wil spelen in de ontwikkeling van het gebied, inclusief de rol die een gemeente zelf kan en wil pakken.

Visie bijna klaar…

Het was volle bak bij de laatste bijeenkomst over de gebiedsvisie voor Sonniuswijk. Die visie is bijna klaar om naar de gemeenteraad te gaan, maar werd nog één keer in zijn geheel voorgelegd aan bewoners, ondernemers en grondeigenaren.

Veel deelnemers noemden het ‘een logisch, samenhangende verhaal’. Dat is precies de bedoeling. Natuurlijk botst de visie hier en daar met individuele ideeën, maar een goede visie geeft onderbouwing waarom iets wel of niet kan op die plek. Communiceren is daarin essentieel.