Gebiedsontwikkeling Sonniuswijk

Sonniuswijk, in het buitengebied van Son en Breugel, is vol mogelijkheden. Dat ziet de gemeente en de bewoners en ondernemers in het gebied. Er wordt een gebiedsvisie ontwikkeld. Als morgenmakers zorgen we voor dat we agrariërs, andere ondernemers en bewoners worden betrokken bij deze ontwikkeling.

_in opdracht van: gemeente Son en Breugel
_waar: Sonniuswijk
_wanneer: lopend
_met: landschapsbureau Verhoeven | de Ruyter

Sonniuswijk is in beweging. Er zijn agrariërs die willen uitbreiden, innoveren of besluiten te stoppen. Sommigen bewoners zien mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatie, zorg of ondernemingen. De gemeente heeft een omgevingsvisie opgesteld en daarin zijn voor Sonniuswijk een aantal grote ambities benoemd, zoals natuurontwikkeling en energievoorziening. Alle ideeën worden verder uitgewerkt in een gebiedsvisie.

Samen werken aan Sonniuswijk

Om meer zicht te krijgen op de wensen en ambities van de bewoners en ondernemers uit Sonniuswijk hebben we eerst een avond georganiseerd. Het werd een drukke avond in manege Sonniushof, midden in het gebied. Zo’n tachtig bewoners en ondernemers deelden hun zorgen en wensen. Ook daarna kwamen we verschillende keren bij elkaar, om te praten over specifieke gebieden en thema’s als landschap en recreatie.