Stratum werkt!

Als je lange tijd thuis zit en nauwelijks meedraait in de maatschappij, is de stap om weer actief mee te doen en een (werk)plek te vinden vaak (te) groot. Voor deze mensen ontwikkelden en organiseerden we samen met Bärbel van Zanten het wijkgerichte programma Stratum Werkt!

_in opdracht van: gemeente Eindhoven
_waar: Eindhovense wijk Stratum
_wanneer: 2017 – 2019
_met: Bärbel van Zanten

Talent centraal

In een serie van tien bijeenkomsten staat talent centraal. Deelnemers, aangedragen door de gemeente, zijn langdurig werklozen of mensen in sociaal isolement. In teamverband gaan we opzoek naar elkaars kwaliteiten, motivaties, zoeken we werkplekken voor elkaar, oefenen we sollicitatiegesprekken en we bezoeken bijzondere plekken in de wijk. Deelnemers werken samen aan het maken van een persoonlijk plan worden gekoppeld aan een enthousiaste buurtbewoner.

Mooie stappen

Deelnemers van de eerste series hebben mooie stappen gezet. Zo is een deelnemer (52 jaar) die al bijna 10 jaar thuis zat, nu actief als heidegids voor Staatsbosbeheer. Een alleenstaande moeder (23 jaar) die nauwelijks de deur uit kwam, is inmiddels begonnen met een leer/werkopleiding in de zorg. Een andere deelnemer (43 jaar) had een burn-out en was ontslagen. Tijdens StratumWerkt! kreeg zij de energie om weer te gaan solliciteren, zij heeft nu parttime betaald werk.

Dat geldt voor meer mensen die hebben meegedaan. Ruim tweederde van de deelnemers heeft inmiddels betaald werk, anderen doen vrijwilligerswerk om in een ritme te komen en van daaruit verder te zoeken naar werk.

Vaste aanpak

De methode Stratum Werkt! wordt (onder een andere naam) nog altijd met succes ingezet door de gemeente Eindhoven. Zij doen daarbij zelf de uitvoering. morgenmakers is niet meer betrokken.