Ringpark Zuid

Het gebied net ten noorden van de Ringbaan Zuid in Tilburg is toe aan verbetering. De complexen met appartementen zijn lekker betaalbaar, maar zijn niet meer van deze tijd wanneer het gaat om bijvoorbeeld energie. Het is er heerlijk groen, maar ook wel een beetje onpersoonlijk. Wat kan er aangepast worden om de wijk ook sociaal een boost te geven? En welke rol kan deze wijk hebben in de grotere stedelijke opgaven?

_in opdracht van: Gemeente Tilburg en TBV Wonen_
_waar: Tilburg Zuid
_wanneer: 2022
_met: DAT (De Architectenwerkgroep Tilburg), B+B, Gerrie Andela

Koersdocument

Gemeente Tilburg en TBV Wonen werkten aan een gebiedsvisie voor het gebied ten noorden van de Ringbaan Zuid in Tilburg. Met DAT, B+B en Gerrie Andela vormden we het ontwerpteam dat hiervoor een koersdocument heeft gemaakt. Onze rol was input op te halen bij bewoners, gebruikers en sociale organisaties die de visie konden voeden. Daarnaast brachten we advies uit over het verbeteren van de sociale structuren in de wijk en kansen op de korte termijn.

Gelaagde aanpak

Dat deden we op verschillende manieren. Zo hebben we eerst een stakeholdersanalyse gedaan met het kernteam om te kijken op welke thema’s wie moet meepraten of meedenken. We werkten met een meedenkgroep van bewoners uit het gebied, we stonden op straat om met zoveel mogelijk andere gebruikers te spreken, hielden verkennende en verdiepende sessies met partners en gemeentemedewerkers van uiteenlopende afdelingen. Ook organiseerden een ‘Sociale Tafel’: een bijeenkomst met allerlei instellingen in de wijk op gebied van welzijn, onderwijs en zorg. Die bleken elkaar veel te vertellen te hebben en zetten deze Tafel ook na onze betrokkenheid door.

Door de gelaagde aanpak wordt de gebiedsvisie meer dan een ruimtelijk verhaal en gaat het ook over hoe samen te bouwen aan een betere buurt.

Ringpark Zuid

In het koersdocument presenteren we Ringpark Zuid, een nieuw park van formaat dat zich qua maat en schaal meet met de grootste parken in Tilburg. Tegelijkertijd wordt het park geen traditioneel stadspark. Er wordt niet alleen aan het park gewoond, maar ook in het park. Het groen heeft een ecologische functie maar ook een sociale.

In het koersdocument is nog geen keuze gemaakt of er gesloopt moet worden en om welke gebouwen dat zou gaan. Wel geven we aan dat de herkenbare repetitie van gebouwen, de ruimtewerking tussen bebouwing, de stevige groene structuur en de beleving van Ringbaan Zuid als groene parkway kwaliteiten van de plek zijn en behouden of verstevigd moeten worden.