Viziere

Als je te maken krijgt met een visuele handicap wordt je wereld kleiner. Je ziet niet alleen minder, het automatisme waarmee je de wereld intrekt verdwijnt, op z’n minst tijdelijk. In het project Viziere gaan we op zoek naar wat in zo’n situatie kan helpen om makkelijker (weer) mee te doen. Natuurlijk werken we daarbij samen met allerlei betrokkenen.

_waar; Eindhoven en verder
_wanneer; lopened
_met; Stichting Videlio, Robert Coppes Stichting, Koninklijke Nederlandse Visio, Agis Innovatiefonds

foto Robert Coppes Stichting

Veel mensen met een visuele beperking wonen en leven zelfstandig. Voor veel van hen geldt dat hun zicht bijvoorbeeld door ziekte steeds verder afneemt. Op pad gaan wordt een uitdaging en dagelijkse dingen kosten veel energie: je moet opnieuw (visueel) zelfvertrouwen krijgen. Voor blinde en slechtziende volwassenen die daarnaast ook nog een andere aandoening hebben wordt dit nog ingewikkelder. Zij ontvangen (specialistische) zorg op allerlei gebieden (denk aan boodschappen of het kopen van een nieuwe broek). Dit levert hoge werkdruk op voor de zorg.

In Viziere onderzoeken hoe we het voor deze groep makkelijker kunnen maken om sociaal en maatschappelijk mee te doen. Een insteek daarbij is het versterken van een buurtnetwerk. En hoe kunnen zorgverleners dan hier op aanhaken of aan bijdragen?

Het ontwerpend onderzoek is een van de projecten binnen de oproep (zorg)samen in de buurt van Agis Innovatiefonds.

co-creatie
samen ontwerpen met mensen om wie het gaat

In het project Viziere werken we intensief samen met mensen van Stichting Videlio, medewerkers en cliƫnten van de Robert Coppes Stichting en met medewerkers van Koninklijke Visio. Vanuit de verschillende perspectieven kijken wat er echt speelt, en wat echt zou kunnen werken.

Die diverse groep heeft ook effect op hoe we het ontwerpproces doorlopen: wat we doen moet ook werken voor de teamleden met een visuele beperking. Zo geeft de samenwerking binnen het project een extra dimensie aan het onderzoek. Extra interessant dus! Samen zoeken we manieren om te brainstormen en te ontwerpen die passen bij de groep.