Zorgsamer

Wanneer mensen met dementie naar een woonzorglocatie verhuizen, dan wordt hun kennissenkring kleiner. De klaverjaspartners, kennissen van de moestuin, de koffiekring of de voetbalclub: door de omstandigheden worden de contacten minder. In het project Zorgsamer onderzoeken we hoe het bestaande sociale netwerk, het zorgnetwerk en nieuwe contacten kunnen combineren. Alles gericht op zorg voor en welzijn van de persoon om wie het gaat.

_waar: Hoorn
_wanneer: lopend
_met: Vrijwilligerspunt West-Friesland, zorgorganisatie Omring, zorgorganisatie Geriant

Netwerken verweven

Hoe kun je sámen rondom een persoon met dementie gaan staan en zorgen voor de persoon en diens welzijn? Hoe kun je krachten bundelen? Vrijwilligerspunt West-Friesland en zorgorganisatie Omring in Hoorn stoeiden al een tijdje met dit onderwerp. Daarom zijn we samen met hen een ontwerpend onderzoek gestart. 

In de eerste fase (2023) zijn we in korte sprints en experimenten op zoek gegaan naar waar de energie en de mogelijkheden zaten in de samenwerking tussen naasten, mantelzorgers, vrijwilligers, stichtingen en verenigingen en zorgmedewerkers.

In fase twee (2024) werken we daarop door. Het gaat om de kunst van het verweven van netwerken. Dat gebeurt niet in moment (bijvoorbeeld bij verhuizing), maar moet al vroeger beginnen en logisch zijn ingebed. In deze fase werken we aan vragen als: Hoe zorgen we dat behoeften al vroeg in beeld komen? Hoe kunnen we het bestaande netwerk ‘meeverhuizen’ naar een zorginstelling? En hoe kunnen we het netwerk activeren?

Ik ben verhuisd!

Een van de thema’s die we onderzoeken gaat over het je welkom voelen op een nieuwe plek. Als netwerk verhuis je als het ware een beetje mee naar de woonzorginstelling. Maar hoe werkt het eigenlijk in de nieuwe woning? Ben je welkom op de afdeling? Waar is behoefte aan? Het reilen en zeilen op een afdeling waar mensen met dementie wonen is onbekend terrein voor veel mensen. Maar voor het sociale netwerk van een nieuwe bewoner wel van belang om betrokken te kunnen blijven.

We experimenteren met een verhuisbericht waarin we praktische informatie delen over wie/wat/hoe/waar op de afdeling. Dit geeft houvast en zekerheid over hoe en wanneer je welkom bent. Het concept van het verhuisbericht werd ontvangen als uitnodigend, het geeft handvatten voor bezoek.

Focus op de persoon

Bij een andere onderzoekslijn focussen we sterk op de persoon om wie het gaat. Wie is die persoon met dementie? Wat kenmerkt hem/haar en wat vindt hij/zij prettig om te doen? We gebruiken en combineren verschillende tools (zoals onze Eigenwijzer Babbelbox) om wensen, behoeften en eigenheid te vangen. En we onderzoeken hoe bepaalde informatie gedeeld kan worden met het uitgebreide netwerk (van familie tot buren tot verenigingen en clubs), en hoe die overdraagbaar gemaakt wordt naar de woonzorginstelling.

Netwerk activeren

Daarnaast onderzoeken we hoe het sociale netwerk beter kunnen activeren. Tijdens de eerste fase merkten we dat mensen in het sociale netwerk het soms lastig vinden om te bedenken wat ze voor of met hun kennis/vriend/familielid kunnen doen. Persoonlijke gesprekken bleken veel ideeën en aanknopingspunten op te leveren. In fase 2 zetten we hier verder op in: Hoe kunnen we mensen inspireren en faciliteren  om (sociale) activiteiten voort te zetten of een (door)start te geven zowel thuis als na verhuizing naar een woonzorginstelling?

Experimenteren

In dit project werken we steeds met co-creatiesessie en korte experimenten. Tijdens co-creatiesessies met mensen uit verschillende functies, uit alle lagen van de organisatie, mantelzorgers, verenigingen en overige instanties, kijken we naar wat de belangrijkste vragen zijn. Waar liggen de grootste pijnpunten? Wat moeten we oplossen? Aan de hand van de uitkomsten van de sessie gaan we direct in de praktijk experimenteren. De korte interventies leveren inzicht op wat er precies speelt en welke oplossingen potentie hebben.

Op de hoogte blijven? Mail naar tove@morgenmakers.nl

Het project Zorgsamer wordt gesubsidieerd door het Agis Innovatiefonds.

Onderdeel van Zorgen doen we zo

In de ouderenzorg draait het om mensen. Helaas voelt dat niet altijd zo, zowel voor de zorgverlener als voor de bewoners en familie. Binnen het thema Zorgen doen we zo werken we aan verschillende projecten voor meer mensgerichte ouderenzorg.