Zorgsamer

Wanneer mensen met dementie naar een woonzorglocatie verhuizen, dan wordt hun kennissenkring kleiner. De klaverjaspartners, kennissen van de moestuin, de koffiekring of de voetbalclub: door de omstandigheden worden de contacten minder. In het project Zorgsamer onderzoeken we hoe het sociale netwerk kan meeverhuizen naar een woonvoorziening.

_waar: Hoorn
_wanneer: lopend
_met: Vrijwilligerspunt West-Friesland, zorgorganisatie Omring

Contacten behouden

De verhuizing naar een woonzorglocatie heeft vaak effect op de contacten die bewoners hebben met hun brede sociale netwerk. Het gaat dan niet alleen om vrienden en familie, maar ook om het contact met bijvoorbeeld buren of vrijwilligers en de link met stichtingen, verenigingen en clubs.

Vrijwilligerspunt West-Friesland en zorgorganisatie Omring in Hoorn stoeiden al een tijdje met het onderwerp. Samen gaan we al experimenterend ontdekken wat zou kunnen werken om de ‘knip’ minder groot te maken. Ook kijken we hoe bestaande methoden hiervoor kunnen worden ingezet.

Ik ben verhuisd!

Een van de thema’s die we onderzoeken gaat over het je welkom voelen op een nieuwe plek. Als netwerk verhuis je als het ware een beetje mee naar de woonzorginstelling. Maar hoe werkt het eigenlijk in de nieuwe woning? Ben je welkom op de afdeling? Waar is behoefte aan? Het reilen en zeilen op een afdeling waar mensen met dementie wonen is onbekend terrein voor veel mensen. Maar voor het sociale netwerk van een nieuwe bewoner wel van belang om betrokken te kunnen blijven.

In de vorm van een verhuisbericht delen we daarom praktische informatie over wie/wat/hoe/waar op de afdeling. Dit geeft houvast en zekerheid over hoe en wanneer je welkom bent. Het concept van het verhuisbericht werd ontvangen als uitnodigend, het geeft handvatten voor bezoek.

Experimenteren

Tijdens co-creatiesessies met mensen uit verschillende functies, uit alle lagen van de organisatie, mantelzorgers, verenigingen en overige instanties, kijken we naar wat de belangrijkste vragen zijn. Waar liggen de grootste pijnpunten? Wat moeten we oplossen?

Aan de hand van vier deelvragen die uit de sessie kwamen, zijn we gaan experimenteren, direct in de praktijk. De korte interventies leverde inzichten op wat er precies speelt en welke oplossingen potentie hebben. We werken aan een plan om deze en andere kansen verder uit te werken voor een vervolg.

Op de hoogte blijven? Mail naar maaike@morgenmakers.nl

Het project Zorgsamer wordt gesubsidieerd door het Agis Innovatiefonds.

Onderdeel van Zorgen doen we zo

In de ouderenzorg draait het om mensen. Helaas voelt dat niet altijd zo, zowel voor de zorgverlener als voor de bewoners en familie. Binnen het thema Zorgen doen we zo werken we aan verschillende projecten voor meer mensgerichte ouderenzorg.