Kwartiermaken op het azc

Het asielzoekerscentrum (azc) Oisterwijk ligt op een prachtige groene plek, een beetje verscholen in de bossen. De locatie wordt vernieuwd, en de vraag is hoe we nu en in de toekomst deze locatie beter kunnen verweven met de rest van Oisterwijk. Daarom zijn we hier aan de slag als kwartiermakers.

_in opdracht van: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
_waar: Oisterwijk
_wanneer: lopend
_met: Brink | bouw, infra, vastgoed

Levendig

Op het azc gebeurt vanalles. Er is een basisschool, een middelbare school, er is opvang voor alleenstaande minderjarigen en er wonen een paar honderd andere mensen, zowel asielzoekers als statushouders.

Er wordt gesport en in het groen gewerkt. Er wordt geleerd: taal, computers, fietsen en meer. Bewoners die vrijwilligerswerk willen doen bij een lokale organisatie kunnen terecht bij de ‘Meedoenbalie’. Al met al is er een levendigheid door initiatieven van bewoners, medewerkers van verschillende organisaties en anderen.

Netwerk

Samen met hen kijken hoe we het bestaande netwerk kunnen verstevigen en uitbreiden. Hoe we een structuur kunnen ontwikkelen die het makkelijker maakt initiatieven te ontplooien, vrijwilligers te vinden en die het azc een plek is waar ook andere mensen uit Oisterwijk zich thuis kunnen voelen. Daarvoor bouwen we door op wat er is en we doen interventies voor nieuwe ideeën en om deze te testen.

POP UP voor experiment

In het voorjaar hebben we een POP UP opgezet op het azc-terrein. Een plek die opvalt, anders is en waar ruimte is om activiteiten uit te proberen. Met de POP UP activiteiten onderzoeken we welke samenwerkingen als waardevol worden ervaren en hoe we die kunnen verduurzamen.

Al met het opzetten van de POP UP begon de reuring: verschillende bewoners hielpen mee met schilderen en bouwen. Sindsdien programmeren we er activiteiten in samenwerkingen met bewoners van het azc en met mensen en organisaties uit Oisterwijk. Sportclinics, buurtpraatjes met omwonenden, taallessen in samenwerking met de bibliotheek en muziek in samenwerking met de lokale muziekschool – het past er allemaal. Een groot bord geeft overzicht van wat er in de POP UP en elders op het azc te doen is. 

Nieuw concept: Skill Families 

Mensen in een asielzoekerscentrum moeten maanden, soms jaren wachten op een beslissing over hun status. In die wachttijd mogen ze niet werken. Dat brengt verveling en verlies van eigenwaarde en gevoel van stilstand. Het concept van de interactieve installatie ‘Skill Families’ speelt hierop in. Bewoners  kunnen in de installatie hun vaardigheden en talenten delen met andere bewoners en bezoekers.

In de nieuwe plannen van het azc Oisterwijk is een locatie aangewezen als nieuwe ontmoetingsruimte voor bewoners en omwonenden. Skill Families is voor deze ruimte vormgegeven. De installatie is ontwikkeld samen met bewoners van het azc en zal ook met hen worden doorontwikkeld. Het concept kan ook worden ingezet op andere asielzoekerscentra.

Skill Families is het resultaat van het afstudeerproject van Remke Timmermans dat ze deed in samenwerking met morgenmakers. Ze combineerde haar achtergrond in antropologie en design.
meer info: www.remketimmermans.nl/graduationproject-a-place-worth-living-in